...
Mária a kisded Jézussal a karjában
Rövidfilm Jézus Krisztus születéséről

Jézus születésének ez a 18 perces, dramatizált története élénk részletességgel idézi fel azokat a szent eseményeket, amelyek Máté és Lukács evangéliumában találhatóak a Bibliában. Utazz Józseffel és Máriával Názáretből Betlehembe. Légy tanúja a pásztorok ámulatának Júdea síkságain. Érezd a napkeleti bölcsek örömét, amint térdre ereszkednek a Világ Világossága – a Szabadító Jézus Krisztus – előtt.

A Légy a világ világossága további lehetőségei