Mária a kisded Jézussal a kezében
Rövidfilm Jézus Krisztus születéséről

Jézus születéstörténetének ez a 18 perces bemutatása élénk részletességgel jeleníti meg a bibliai, Máté és Lukács evangéliumában leírt szent eseményeket. Utazz Józseffel és Máriával Názáretből Betlehembe. Légy tanúja a pásztorok ámulatának Júdea síkságain. Érezd át a napkeleti bölcsek örömét, amint térdre ereszkednek a Világ Világossága, a Szabadító Jézus Krisztus előtt.

További módok arra, hogyan légy a világ világossága