Jézus Krisztus élete

Jézus Krisztus Isten Fia és a mi Szabadítónk. A szolgálatától a haláláig mindent értünk tett.

Születése

Jézus Isten Fia, azonban egy földi nő gyermekeként jött a világra. Ennek a hithű nőnek Mária volt a neve.
Amikor Mária világra hozta Jézust, számos jel, valamint angyalok is megjelentek, hogy a hithű emberek rátalálhassanak és tiszteletüket tehessék. Talán már láttátok ezt a jelenetet a karácsonykor felállított betlehemek formájában megjelenítve.

Gyermekkora

Jézus már fiatal férfiként Isten szavát tanította. 12 éves korában Jézust a templomban találták „a doktorok között ülve, a mint őket hallgatta, és kérdezgette őket. És mindnyájan, a kik őt hallgatták, elálmélkodának az ő értelmén és az ő feleletein” (Lukács 2:46–47).

Keresztelkedése

Amikor Jézus 30 évesen megkezdte szolgálatát, sok-sok mérföldet gyalogolt a Jordán folyóhoz, hogy unokatestvére, Keresztelő János, akinek felhatalmazása volt erre, megkeresztelhesse Őt.

Bár bűntelen volt, Jézus mégis megkeresztelkedett, hogy megtanítsa nekünk az Istennek való engedelmességet, a keresztelés helyes módját, valamint a helyes felhatalmazás általi keresztség fontosságát.

Jézus alámerítés általi keresztsége után Isten kijelentette: „Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm” (Máté 3:17).

Szolgálattétele és csodái

Jézus meggyógyította a betegeket, visszaadta a vakok látását, és még a holtakat is visszahozta az életbe. Legfőképp azonban megbocsátotta az embereknek a bűneiket. Bár a zsidó papok istenkáromlónak tartották a viselkedését, Jézus folyamatosan arra emlékeztette az embereket, miszerint az Ő cselekedetei összhangban állnak Isten akaratával, hogy „dicsőíttessék az Atya a Fiúban” (János 14:13).

Keresztre feszítése

Jézus élete során sokan haragudtak rá, mert nem értették meg Őt. Szokatlan dolgokat tanított, és könyörületes volt a bűnösökkel. Hihetetlen erő mutatkozott meg Őbenne, néhány polgári és egyházi vezető pedig fenyegetőnek érezte a befolyását.

Jézust elfogták, majd később keresztre feszítették, vagyis megölték, melyet azért hagyott, hogy beteljesítse Isten akaratát. „Leteszem az én életemet – mondta az Úr –, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt” (János 10:17–18). Még akkor is, amikor Jézust megölte az saját népe, Ő azért könyörgött, hogy Isten legyen irgalommal irántuk.

Feltámadása

Három nappal a halála után Jézus felkelt a sírból, és a feltámadt Úr hamarosan megjelent a barátainak és követőinek. Ő volt az első, aki feltámadt, vagyis a halál után a lelke egyesült a tökéletessé vált fizikai testével. Mivel Jézus újra élt, egy napon mindannyian feltámadunk majd.