A keresztelés

A keresztelés egy szövetség, vagy ígéret, melyet Istennel kötsz. Amikor megkeresztelkedsz, megígéred, hogy Őt szolgálod, és hogy a legjobb tudásod szerint követed az ő parancsolatait.

Kövesd a Szabadító tökéletes példáját

Ha valaha is olvastad az Újszövetséget, akkor valószínűleg ismered azt a történetet, melyben Jézus ellátogat Keresztelő Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjen.

„Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. János azonban visszatartja vala őt, mondván: Nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jősz én hozzám? Jézus pedig felelvén, monda néki: Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk” (Máté 3:13–15).

Még Jézus is, aki sosem követett el bűnt, megkeresztelkedett, hogy engedelmeskedjen Istennek, és hogy követendő példa legyen számunkra.

A keresztelés szükséges ahhoz, hogy a mennybe menjünk

Jézus azt tanította, hogy meg kell keresztelkednünk ahhoz, hogy visszatérjünk Isten jelenlétébe és Vele éljünk, amikor ez az élet végetér.

A keresztelés a „víztől születés”. Lehetővé teszi számunkra, hogy megtisztuljunk a bűneinktől, ami nélkül nem térhetünk vissza Istenhez.

Tudd meg, miként kell megkeresztelkedni
Beszélgess a misszionáriusokkal

A keresztelést alámerítéssel kell elvégezni

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában a keresztelést alámerítéssel végzik, vagyis az illetőt teljes egészében víz alá merítik, majd kiemelik onnan. A Bibliából tudjuk, hogy „Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből” (Máté 3:16). Az alámerítés általi keresztelés nemcsak a bűnök lemosását jelképezi gyönyörűen, hanem a halált, a sírba tételt és a feltámadást is. A keresztelkedés a régi életed végét és egy új, a keresztény értékek iránt elkötelezett életre való megszületést jelenti (lásd Rómabeliek 6:3–6).

Az utolsó napi szentek hiszik, hogy a keresztelést olyan valakinek kell végeznie, aki a megfelelő papsági felhatalmazással rendelkezik. Ez a közvetlenül Jézus Krisztustól származó felhatalmazás Krisztus egyházának visszaállítása révén vált elérhetővé.

Keresztelés és a Szentlélek

Bár a keresztelés önmagában is egy jelentőségteljes esemény, nem teljes a Szentlélek ajándékának elnyerése nélkül. A Szentlélek elnyerése jelenti a Lélek általi születést (János 3:5). A Szentlélek ajándékát a keresztelésed után kapod meg, abból a célból, hogy egész életedben részesülhess Isten segítségéből, útmutatásából és vigasztalásából.

A keresztelés ígéretei

A TE ÍGÉRETED: Szolgálsz másokat

„…egymás terheit visel[itek], hogy azok könnyűek lehessenek” (Móziás 18:8).

A TE ÍGÉRETED: Szeretetteljes és könyörületes leszel

„…gyászol[tok] azokkal, akik gyászolnak; igen és megvigasztal[játok] azokat, akik vigasztalásra szorulnak” (Móziás 18:9).

ISTEN ÍGÉRETE: Megadja neked a Szentlelket

„…hogy még bőségesebben kitölthesse rátok Lelkét” (Móziás 18:10).

A TE ÍGÉRETED: Jó példát mutatsz

„…Isten tanújaként áll[tok] mindig és mindenben, és minden helyen” (Móziás 18:9).

A TE ÍGÉRETED: Betartod Isten parancsolatait

„…szolgálni fogjátok és betartjátok parancsolatait” (Móziás 18:10).

ISTEN ÍGÉRETE: Örök életet ad neked

„…hogy Isten megválthasson benneteket, és az első feltámadás részesei közé számláljanak, hogy örök életetek lehessen” (Móziás 18:9).

Te is megkeresztelkedhetsz

Péter apostol is egyértelműen kijelentette hogy a keresztelés mindenki számára parancsolat: „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát” (Apostolok cselekedetei 2:38).

A keresztelésed előtt azáltal mutatod ki, hogy Isten parancsolatai szerint kívánsz élni, hogy megbánod azokat a dolgokat, melyeket helytelenül tettél. Ez jelentheti azt is, hogy a keresztelésed előtt be kell vallanod a bűneidet (lásd Máté 3:6), vagy éppen jóvátenned hibákat, amennyiben lehetséges.

Amikor megkeresztelkedsz, lehetőséged van új életet kezdeni – olyan életet, melyet Jézus Krisztus követésének szentelsz. A bűneid megbocsáttatnak, és újra elkötelezheted magad hogy olyan döntéseket fogsz hozni, melyek boldogsághoz vezetnek. Miután megkeresztelkedsz és elnyered a Szentlélek ajándékát, Ő segít, megvigasztal és irányt mutat a törekvéseidben.

Általános kérdések

Az embereknek sok kérdése szokott lenni a „mormonokról”, vagy tiszteletteljesebben fogalmazva: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjairól. Kattints ide, ha az összeset látni szeretnéd!