Vasárnapi istentisztelet

Az egyház menedék a mindennapi élet zűrzavarától. Az istentiszteleten való részvétel alkalmat ad arra, hogy az Isten iránti hódolatra és a felebarátaink iránti szeretetre összpontosítsunk. Ez a lelki feltöltődés ideje, valamint tökéletes mód arra, hogy Jézust az életünk középpontjában tartsuk.

Az istentiszteletek időpontjai gyülekezetenként eltérőek lehetnek. Amire viszont mindenhol számíthatsz, hogy van egy általános, fő összejövetel, valamint egy korosztályok vagy szervezeti csoportok mentén elkülönülő másik gyűlés.

Látogasd meg az egyik egyházi gyűlésünket! Minden látogatót szívesen fogadunk.
A hozzád legközelebb eső egyházi épület

Úrvacsorai gyűlés

Az általános összejövetel neve úrvacsorai gyűlés. Ez a gyűlés énekekből, imákból, valamint hetente a gyülekezet más-más tagjai által elmondott prédikációkból („beszédekből”) áll. A gyűlés legfontosabb része, amikor veszünk az úrvacsorából (vagy oltáriszentségből).

Zene és himnuszok

Segít nekünk, hogy közelebb érezzük magunkat Istenhez, amikor a Szabadítóról és az általunk élvezett számos áldásról énekelünk. Egy átlagos úrvacsorai gyűlésen a gyülekezet 3-4 himnuszt szokott elénekelni. Előfordul, hogy egy kórus, pár egyháztag, vagy egy szólista néhány további zeneművet is előad. Lehet, hogy ráismersz néhány himnuszra, mint amilyen a Hadd legyek, Istenem, közel Hozzád, vagy a Mily nagy vagy Te!, de néhány újat is fogsz tanulni. Az pedig egyáltalán ne zavarjon, ha hamisan énekelsz! Bátran ereszd ki a hangod, amikor együtt hódolunk Istennek!

Tanúbizonyságot tenni egymásnak

Minden hónap első vasárnapja annyiban tér el a többitől, hogy hiányoznak a megszokott prédikációk. Ehelyett bármelyik egyháztag kimehet a szószékhez, és hangot adhat az evangéliummal kapcsolatos érzéseinek. Miközben mások beszámolóit hallgatjuk, és érezzük, ahogy Isten Lelke eltölti a szívünket, megerősödhet a saját meggyőződéseink és hitünk.

Vasárnapi osztályok

Az úrvacsorai gyűlés után (néhol előtte) különféle egyéb gyűléseket tartunk a különböző korcsoportokba tartozó felnőttek és gyermekek részére. Ha szeretnél ezeken a további gyűléseken is részt venni, kérj meg valakit a jelenlévők közül, és ők örömmel segítenek neked megtalálni a megfelelő termet.