Mi az életem célja?

Az életnek van célja és értelme. Isten, aki a mi szerető Atyánk, azt szeretné, ha boldogságot és örömet találnánk. Készített számunkra egy tervet arra, hogy fejlődjünk, hittel éljünk, és egy nap visszatérjünk Hozzá, hogy Ővele éljünk. Isten terve, melyet gyakran a szabadítás tervének is nevezünk, értelmet és keretet ad az életünknek itt a földön azáltal, hogy megválaszolja a következő kérdéseket: „Honnan jöttem?” „Miért vagyok itt?” és „Mi történik a halálom után?”

Az élet a próbatétel ideje számunkra

Isten azért küldött minket a földre, hogy az életben olyan tapasztalatok által tanuljunk és fejlődjünk, melyek közt egyaránt találhatóak kellemesek és fájdalmasak is. Ő megengedi, hogy válasszunk a jó és a gonosz között, és azt is hagyja eldöntenünk, hogy másokat fogunk-e szolgálni, vagy csak önmagunkra összpontosítunk. A kihívás az, hogy akkor is rendelkezzünk az Ő tervébe vetett hittel, ha nem rendelkezünk az összes válasszal. Mivel mindannyian követünk el hibákat, Isten elküldte a Fiát, Jézus Krisztust, hogy megtisztulhassunk és bűnbocsánatot nyerhessünk. Amikor elfogadjuk Jézust és követjük a példáját, akkor önzetlenebbé válunk és nagyobb szeretetet, békességet és örömöt élvezhetünk.

Tudj meg többet Isten szabadítástervéről

Honnan jöttem?

Mielőtt megszülettél, Mennyei Atyáddal éltél. Ismert téged, szeretett téged, és azokról a választásokról tanított téged, amelyek majd maradandó boldogsághoz vezetnek. Ezt az időszakot halandóság előtti létnek nevezik.

Isten bemutatta nekünk a tervét

Isten azt akarta, hogy a földre jöjjünk és fizikai testet kapjunk. Itt olyan kihívásokkal és helyzetekkel szembesülünk, amelyek segítenek nekünk tanulni és növekedni, hogy hasonlóbbá váljunk Őhozzá.

Jézus lett kiválasztva, hogy a Szabadítónk legyen

Isten tudta, hogy fogunk majd hibázni, ezért kiválasztotta Jézus Krisztust, hogy jöjjön a földre és szenvedjen a mi bűneinkért. Jézus áldozata teszi lehetővé, hogy bűnbocsánatot nyerjünk és megtisztuljunk a bűneinktől, ezáltal pedig egy nap ismét Istennel élhessünk.

Mi az életem célja?

Nem emlékszünk arra, amikor a földre jövetelünk előtt Istennel éltünk. Emiatt meg kell tanulnunk hittel rendelkezni, valamint választani a helyes és a helytelen között. Az élet nem könnyű, de a nehéz idők segítenek értékelnünk a boldogságot és békességet.

Jézus áldozata

Jézus szenvedett és meghalt a bűneinkért. Azonban az áldozata nem törli el a mi felelősségünket. Azt kell választanunk, hogy elfogadjuk Jézust – bűnbánatot tartva, amikor hibázunk, megkeresztelkedve, valamint betartva az Ő parancsolatait.

Hová megyünk, miután meghalunk?

Amikor meghalunk, a lelkünk és a testünk különválik A lelkünk a lélekvilágba megy. Ez a nyugalom és boldogság állapota azok számára, akik jó döntéseket hoztak, és pokoli állapot azoknak, akik rossz döntéseket hoztak.

A lélekvilág

A lélekvilág nem végállomás vagy utolsó ítélet. Mi több, mivel Isten annyira szeretetteljes és igazságos, ezért még azokat is tanítják Jézus evangéliumáról a pokolban, akik az életük során nem tudtak Jézusról, és így ők is lehetőséget kapnak elfogadni Őt.

Mindannyian újból élni fogunk

Jézus legyőzte a halált, hogy mi mindannyian újból élhessünk. Ezt úgy nevezik, hogy feltámadás. Amikor feltámadunk, akkor a lelkünk és a testünk újraegyesül. A testünk tökéletes lesz és immár halhatatlan.

Végső ítélet

Jézus a tetteink és a szívünk vágyai szerint fog ítélkezni felettünk. Annyira irgalmas lesz, amennyire csak megteheti. Mivel a tetteink és a vágyaink sokfélék, a mennyben különböző királyságok – a dicsőség különböző fokozatai – vannak.

A celesztiális királyság

Mennyei Atyánk és Jézus a celesztiális királyságban lakik. Ha Jézus tanításai szerint élsz, és az Ő áldozata által megtisztulsz a bűntől, te is odajutsz. Isten jelenlétében fogsz élni és tartós örömöt tapasztalsz meg.

A terresztriális királyság

Akik megtagadják Jézus Krisztus evangéliumának elfogadását, de máskülönben tiszteletre méltó életet élnek, azok a terresztriális királyságban fognak helyet kapni. A telesztiális királyság Akik megmaradnak a bűneikben és nem tartanak bűnbánatot, azok a telesztiális királyságban fognak helyet kapni.

A telesztiális királyság

Akik megmaradnak a bűneikben és nem tartanak bűnbánatot, azok a telesztiális királyságban fognak helyet kapni.

Fedezd fel Isten célját számodra
Találkozz a misszionáriusokkal

Jézus az út a tartós boldogsághoz és a szabadításhoz

A Biblia azt tanítja: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János 3:16). Isten Jézust küldte, hogy megszabadítson minket a bűneinktől. Jézus tanításai útmutatást adnak az életünkhöz, és tartós boldogsághoz vezetnek minket. Az Ő áldozata lehetővé teszi, hogy értelmet találjunk az életünkben, és hogy elérjük mindazt, ami bennünk rejlik. Már ma ráléphetsz erre az ösvényre.

A Mormon könyve az élet értelméről tanít

A Bibliához hasonlóan a Mormon könyve is Isten útmutatásait tartalmazza az Ő gyermekei számára. Isten azt szeretné, hogy sikeresek legyünk ebben az életben és boldogságra leljünk. A Mormon könyve népe számos olyan kihívással nézett szembe, melyeket hit által kellett legyőzniük. A tapasztalataik és tanításaik által többet tudhatunk meg az életünk értelméről.

Tudj meg többet a szentírásokból az élet céljáról
Találkozz a misszionáriusokkal

További történetek megtekintése