Mi az életem célja?

Az életnek van célja és értelme. Isten, aki a mi szerető Atyánk, azt szeretné, ha boldogságot és örömet találnánk. Készített számunkra egy tervet arra, hogy fejlődjünk, hittel éljünk, és egy nap visszatérjünk Hozzá, hogy Ővele éljünk. Isten terve, melyet gyakran a szabadítás tervének is nevezünk, értelmet és keretet ad az életünknek itt a földön azáltal, hogy megválaszolja a következő kérdéseket: „Honnan jöttem?” „Miért vagyok itt?” és „Mi történik a halálom után?”

Az élet a próbatétel ideje számunkra

Isten azért küldött minket a földre, hogy az életben olyan tapasztalatok által tanuljunk és fejlődjünk, melyek közt egyaránt találhatóak kellemesek és fájdalmasak is. Ő megengedi, hogy válasszunk a jó és a gonosz között, és azt is hagyja eldöntenünk, hogy másokat fogunk-e szolgálni, vagy csak önmagunkra összpontosítunk. A kihívás az, hogy akkor is rendelkezzünk az Ő tervébe vetett hittel, ha nem rendelkezünk az összes válasszal. Mivel mindannyian követünk el hibákat, Isten elküldte a Fiát, Jézus Krisztust, hogy megtisztulhassunk és bűnbocsánatot nyerhessünk. Amikor elfogadjuk Jézust és követjük a példáját, akkor önzetlenebbé válunk és nagyobb szeretetet, békességet és örömöt élvezhetünk.

Tudj meg többet Isten szabadítástervéről

Honnan jöttem?

Mielőtt megszülettél, Mennyei Atyáddal éltél. Ismert téged, szeretett téged, és azokról a választásokról tanított téged, amelyek majd maradandó boldogsághoz vezetnek. Ezt az időszakot halandóság előtti létnek nevezik.

Isten bemutatta nekünk a tervét

Isten azt akarta, hogy a földre jöjjünk és fizikai testet kapjunk. Itt olyan kihívásokkal és helyzetekkel szembesülünk, amelyek segítenek nekünk tanulni és növekedni, hogy hasonlóbbá váljunk Őhozzá.

Jézus lett kiválasztva, hogy a Szabadítónk legyen

Isten tudta, hogy fogunk majd hibázni, ezért kiválasztotta Jézus Krisztust, hogy jöjjön a földre és szenvedjen a mi bűneinkért. Jézus áldozata teszi lehetővé, hogy bűnbocsánatot nyerjünk és megtisztuljunk a bűneinktől, ezáltal pedig egy nap ismét Istennel élhessünk.

Mi az életem célja?

Nem emlékszünk arra, amikor a földre jövetelünk előtt Istennel éltünk. Emiatt meg kell tanulnunk hittel rendelkezni, valamint választani a helyes és a helytelen között. Az élet nem könnyű, de a nehéz idők segítenek értékelnünk a boldogságot és békességet.

Jézus áldozata

Jézus szenvedett és meghalt a bűneinkért. Azonban az áldozata nem törli el a mi felelősségünket. Azt kell választanunk, hogy elfogadjuk Jézust – bűnbánatot tartva, amikor hibázunk, megkeresztelkedve, valamint betartva az Ő parancsolatait.

Hová megyünk, miután meghalunk?

Amikor meghalunk, a lelkünk és a testünk különválik A lelkünk a lélekvilágba megy. Ez a nyugalom és boldogság állapota azok számára, akik jó döntéseket hoztak, és pokoli állapot azoknak, akik rossz döntéseket hoztak.

A lélekvilág

A lélekvilág nem végállomás vagy utolsó ítélet. Mi több, mivel Isten annyira szeretetteljes és igazságos, ezért még azokat is tanítják Jézus evangéliumáról a pokolban, akik az életük során nem tudtak Jézusról, és így ők is lehetőséget kapnak elfogadni Őt.

Mindannyian újból élni fogunk

Jézus legyőzte a halált, hogy mi mindannyian újból élhessünk. Ezt úgy nevezik, hogy feltámadás. Amikor feltámadunk, akkor a lelkünk és a testünk újraegyesül. A testünk tökéletes lesz és immár halhatatlan.

Végső ítélet

Jézus a tetteink és a szívünk vágyai szerint fog ítélkezni felettünk. Annyira irgalmas lesz, amennyire csak megteheti. Mivel a tetteink és a vágyaink sokfélék, a mennyben különböző királyságok – a dicsőség különböző fokozatai – vannak.

A celesztiális királyság

Mennyei Atyánk és Jézus a celesztiális királyságban lakik. Ha Jézus tanításai szerint élsz, és az Ő áldozata által megtisztulsz a bűntől, te is odajutsz. Isten jelenlétében fogsz élni és tartós örömöt tapasztalsz meg.

A terresztriális királyság

Akik megtagadják Jézus Krisztus evangéliumának elfogadását, de máskülönben tiszteletre méltó életet élnek, azok a terresztriális királyságban fognak helyet kapni. A telesztiális királyság Akik megmaradnak a bűneikben és nem tartanak bűnbánatot, azok a telesztiális királyságban fognak helyet kapni.

Ugrás az elejére
A telesztiális királyság

Akik megmaradnak a bűneikben és nem tartanak bűnbánatot, azok a telesztiális királyságban fognak helyet kapni.

Fedezd fel Isten célját számodra
Találkozz a misszionáriusokkal

Jézus az út a tartós boldogsághoz és a szabadításhoz

A Biblia azt tanítja: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János 3:16). Isten Jézust küldte, hogy megszabadítson minket a bűneinktől. Jézus tanításai útmutatást adnak az életünkhöz, és tartós boldogsághoz vezetnek minket. Az Ő áldozata lehetővé teszi, hogy értelmet találjunk az életünkben, és hogy elérjük mindazt, ami bennünk rejlik. Már ma ráléphetsz erre az ösvényre.

A Mormon könyve az élet értelméről tanít

A Bibliához hasonlóan a Mormon könyve is Isten útmutatásait tartalmazza az Ő gyermekei számára. Isten azt szeretné, hogy sikeresek legyünk ebben az életben és boldogságra leljünk. A Mormon könyve népe számos olyan kihívással nézett szembe, melyeket hit által kellett legyőzniük. A tapasztalataik és tanításaik által többet tudhatunk meg az életünk értelméről.

Tudj meg többet a szentírásokból az élet céljáról
Találkozz a misszionáriusokkal

További történetek megtekintése

„Egész életemben az igazságot kerestem…, megismertem a jövendőbeli feleségemet, valamint Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházát. Egyre kíváncsibbá tett az az erős lelkület, amit a gyűléseiken éreztem. Elkezdtem olvasni a Mormon könyvét, és elámultam az igazságon, amelyről bizonyságot tett! A Mormon könyve segítségével jobban megértettem a Bibliát. […] A Mormon könyve olvasása által bárki közelebb érezheti magát a Szabadítónkhoz, és jobban megértheti az élet értelmét.”

„Elvégeztem az egyetemet, és 21 éves koromra mindent elértem, amit akartam: jó munkahely, menő autó és pezsgő társasági élet, azonban mégsem voltam boldog. Erős késztetést éreztem, hogy felvegyem a kapcsolatot a misszionáriusokkal… és eleget tettem a kérésüknek, hogy olvassam a Mormon könyvét. Olvastam, tanulmányoztam, imádkoztam, és tudtam, hogy a könyv igaz… Életem legjobb döntése volt, amikor csatlakoztam Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházához. Az evangélium nem állítja, hogy tökéletessé teszi az életedet, azonban képessé tesz arra, hogy az égvilágon mindenből a legjobbat hozd ki, valamint, hogy tudd, soha nem vagy egyedül.”

„Egy év után az egyetemen úgy éreztem, hogy az életenek muszájtöbbről szólnia, mint a mindennapi létezésünk. Tudtam, hogy meg kell találnom Istent. Tudni akartam, hogy melyik az igaz egyház, így hát sok-sok vallást tanulmányoztam… Ugyanebben az időben a legjobb barátom elküldte hozzám a misszionáriusokat. Ez talán korábban bosszantott volna, de akkor éppen aktívan kerestem a válaszokat. Saját tudást akartam. A misszionáriusok üzenete Mennyei Atya boldogságtervéről megpendített bennem valamit; mintha már korábban tudtam volna ezekről a dolgokról, de mégis hallanom kellett róluk. Nagyon ismerősen hangzott. Tudtam, hogy valós tartalmú dolgokra vágyom, nem pedig múló világi boldogságra. Az igazi boldogságot akartam. Isten boldogságterve igaznak csengett. Az a tudat, hogy Mennyei Atya egy szerető Atya, hogy én az Ő gyermeke vagyok, és hogy Ő elküldte az Ő Fiát, Jézus Krisztust, hogy engesztelést hozzon és feltámadjon értünk, mert Ő szeret minket, számomra olyan mint egy drága kincs… Mennyei Atya boldogságtervéről tanulni olyan volt, mint a legédesebb gyümölcs, melyet valaha kóstoltam. Van célom, az életnek van egy iránya, a kapcsolatok és a családok pedig mind jelentéssel bírnak.”

„Kiskorom óta foglalkoztatott a kérdés, hogy mi az élet célja. Szó szerint olyan kérdéseim voltak, hogy »Miért vagyok itt?« »Honnan jöttem?« és »Merre tartok?«. Amikor találkoztam a misszionáriusokkal, ők megválaszolták nekem ezeket a kérdéseket. A válaszoknál is fontosabb volt azonban az a béke, melyet általuk éreztem. Olyan volt, mintha hirtelen célt nyert volna az életem, és tudtam, hogy ameddig csak közel maradok az Úrhoz, mindig is lesz célja. Óriási áldás számomra, hogy az Egyház tagja lehetek, és hogy rendelkezhetek azzal a tudással és bizonysággal Jézus Krisztusról, amelyet kaptam. Tudom, hogy az életem az Ő kezében van. A jövő kevésbé ijesztő ebből a békés és magabiztos nézőpontból. Rájöttem, hogy a boldogság a létezésünk értelme. Az élet nem mindig könnyű, azonban bizton kijelenthetem, hogy nagyon boldog ember vagyok.”

„Fura belegondolni, hogy az egyház megtértje vagyok. Az életem nagy részét úgy éltem le, hogy nem igazán volt fogalmam arról, hogy ki Isten vagy Jézus Krisztus. Egy nem vallásos és meglehetősen működésképtelen családból származom. Sok értelemben nem volt könnyű gyermekkorom. Soha nem tudtam, hogy az élet többről is szól, vagy hogy van egy Mennyei Atya, aki törődik velem. Nem tudtam, hogy van célom. Azonban középiskolás koromban rájöttem, hogy többet akarok kihozni az életemből. Tudtam, hogy biztosan van több annál az életnél, amit én éltem, és nem akartam tovább abba az irányba haladni, amerre elindultam. Kapcsolatba léptem az egyik barátommal, aki Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagja volt, és megkértem, hogy vigyen magával az istentiszteletre. Elmentem vele, és tudtam, hogy ez az, amit kerestem. A misszionáriusok elkezdtek tanítani, és a szívem elkezdett megváltozni. Annyira boldog és jó érzéseim voltak az egészről, és minden érthető volt. Természetesen nem tudtam mindent, de volt hitem. Tudtam, hogy a Szabadítóm személyesen szenvedett az én bűneimért, ahogy mindannyiunkéért tette. Tudtam, hogy bocsánatot nyerhetek a bűneimre, és ez alázattal töltött el. Teljes szívemből imádkoztam, és tudtam, hogy Mennyei Atya is azt akarta, hogy ezt tegyem. Életem legjobb döntése az evangéliumhoz való megtérésem volt. Hosszú ideig elveszett voltam, de most már tudom, mi a célom, és azt is tudom, hogy van több ennél az életnél.”