Erős családok létrehozása

Isten azért adott családokat, hogy boldogságra lelhessünk, hogy szeretetteljes légkörben tanulhassunk, és hogy felkészülhessünk az örök életre.

Öt mód arra, hogy megőrizd Istent a családod középpontjában

Egy erős család létrehozása hihetetlenül sokat ad az embernek, ugyanakkor nagy nehézségekkel is járhat, különösen a mai világban. A gyermekeidnek emberpróbálóbb döntéseket kell majd meghozniuk, mint amilyeneket neked kellet a saját fiatalabb éveidben. Íme öt módszer, melyekkel megerősítheted a családodat, és óvhatod őket a világ káros hatásaitól.

1. Taníts jó értékeket!

A Példabeszédek 22:6-ban ez áll: „Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.” A gyermekek szülein – tehát rajtad – nyugszik a felelősség, hogy jó értékeket és elveket tanítsanak nekik. Tanítsd őket Istenről és arról, hogy milyen nagyon szereti őket. Tanítsd őket arra, hogy legyenek becsületesek. Tanítsd meg nekik az „aranyszabályt”, vagyis hogy úgy bánjanak másokkal, ahogy szeretnék, hogy velük bánjanak.

A világosan meghatározott értékek segítenek irányt szabni az ember választásainak. Ahogy a gyermekeid egyre idősebbek lesznek, kemény kihívásokkal fognak szembesülni. Tanítsd őket arra, hogy tartsák magukat Isten mércéjéhez a szex, a kábítószerek, a pénzügyek, a tanulás és egyebek terén. Nem fogsz tudni minden olyan helyzetet sorra venni, amellyel szembesülhetnek. Amit viszont megtehetsz, hogy megtanítod nekik, mi a helyes és a helytelen, és elmagyarázod, hogy minden választásuknak – legyen az jó vagy rossz – következménye van. Az életük során mindvégig figyelj oda alaposan a gyermekeid kérdéseire, és gondoskodj arról, hogy tudják, bármi történjen is, te mindig szeretni fogod őket.

2. Imádkozzatok a családoddal közösen!

A mondás úgy tartja, hogy „ha a család közösen mond imát, nem szakítja szét őket a világ”. Isten megnövelt békességgel, szeretettel és otthoni összhanggal áldja meg azokat a családokat, akik együtt imádkoznak. A családi ima arra is nagyszerű módszer, hogy a kisebb gyermekek kialakítsák az önálló imamondás szokását. A zsúfolt időbeosztások miatt nem mindig könnyű időt találni a családi imára, de megéri. Próbálj olyan időpontot találni, amikor amúgy is együtt szoktatok lenni, például az étkezések idején vagy közvetlenül lefekvés előtt.

Tanuld meg, hogyan imádkozhattok családként!
Találkozz a misszionáriusokkal

3. Olvassátok Isten szavát!

Amikor családként olvassátok a szentírásokat, azzal meghívjátok a Szent Lelket az otthonotokba. A Szent Biblia és a Mormon könyve történetei értékes leckéket tanítanak a hitről és a kihívások leküzdéséről. Bár ezek az események régen történtek, ma is tanulságosak. Segíts a gyermekeidnek megérteni, hogy bátorságot, ihletet és útmutatást meríthetnek a szentírásokból.

Egy újkori apostol, L. Tom Perry elder mondta: „Megígérem, hogy a mindennapi családi ima és szentírás-tanulmányozás olyan biztonságot és köteléket fog kialakítani az otthonotok falai közt, amely gazdagítja majd az életeteket, és felkészíti a családotokat arra, hogy szembenézzenek napjaink és az eljövendő örökkévalóságok kihívásaival” (“Back to Gospel Basics,” Ensign, May 1993, 92).

Isten meg fogja áldani a családodat, amikor közösen olvassátok a szentírásokat.

4. Járjatok együtt Istentiszteletre!

A családoknak az egyházi élet lelki és társas vonatkozásai egyaránt a javukra válnak. Az istentiszteleten a gyermekeid Jézus tanításairól és arról fognak tanulni, hogyan alkalmazzák ezeket az életükben. Hasonló hitelveket valló barátokat is szerezhetnek, akik jó hatással lehetnek rájuk, amikor nehéz döntésekkel és a kortársaiktól érkező nyomással néznek szembe. Az egyházi élet segít megerősíteni az olyan otthonról hozott értékeket, mint a becsületesség és a kedvesség. Időt kell rá áldozni, de Isten megáld, amikor részt veszünk ebben.

Hozd el a családodat istentiszteletre!
A hozzád legközelebb eső egyházi épület

5. Töltsetek együtt minőségi időt!

Az utolsó napi szentek hetente egy estét csak a családjuknak szentelnek. Lehet, hogy már hallottad is, amikor ezt „családi estnek” nevezték. Ezeken az estéken együtt töltik az időt, tanulnak az evangéliumból, és jól érzik magukat. A családi estet a gyermekeid életkorához lehet igazítani. A fiatalabbak esetleg szívesen énekelnek, néznek meg egy felemelő rövidfilmet, vagy játszanak el bibliai történeteket. Az idősebb gyerekek talán szívesebben veszik a kötöttebb leckét, amelyet valamiféle családi tevékenység – például focizás, filmnézés vagy karaoke – követ.

A család: Kiáltvány a világhoz

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 1995-ben kiadott egy fontos hivatalos állásfoglalást a családok fontosságáról. Ez az írás felvázolja az apák és anyák feladatait, valamint olyan kulcsfontosságú témákkal foglalkozik, mint a házasság, az ember neme, a szülői mivolt és a nemi kapcsolat. Olvasd el alább a főbb pontjait.

A család: Kiáltvány a világhoz

Házasság

„A férfi és nő közötti házasságot Isten rendelte el.”

Örökkévaló családok

„A boldogság isteni terve lehetővé teszi, hogy a családi kötelékek a síron túl is megmaradjanak.”

Nemi kapcsolat

„Isten megparancsolta, hogy csak olyan férfi és nő között használható a szent nemzőerő, akik mint férj és feleség törvényes házasságot kötöttek.”

Szülői mivolt

„A szülők szent kötelessége, hogy gyermekeiket szeretetben és igazságban neveljék, gondoskodjanak fizikai és lelki szükségleteikről, arra tanítsák őket, hogy szeressék és szolgálják egymást…”

Hűség a házasságban

„A gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy a házasság kötelékén belül szülessenek meg, és hogy olyan apa és anya nevelje fel őket, akik teljes hűséggel megtartják házassági fogadalmaikat.”

Kötelezettségek a házasságban

„Az apáknak és az anyáknak egyenlő partnerekként kell segíteniük egymást e szent feladatok ellátásában.”

Isten iránti elszámolási kötelezettség

„Figyelmeztetjük azokat az egyéneket, akik megszegik [a nemi erkölcsösség] szövetségeit, akik házastársukat vagy gyermeküket bántalmazzák, vagy nem látják el családi kötelezettségeiket, hogy egy napon mindezért felelni fognak Isten előtt.”

A családok megerősítése

„Felhívjuk mindenhol a felelős polgárokat és kormánytisztviselőket, hogy támogassák azokat a lépéseket, melyek célja a családnak mint a társadalom alapegységének a fenntartása és megerősítése.”

Általános kérdések

Az embereknek sok kérdése szokott lenni a „mormonokról”, vagy tiszteletteljesebben fogalmazva: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjairól. Kattints ide, ha az összeset látni szeretnéd!