A családok központi helyen állnak Isten tervében

Isten Ádám és Éva teremtésekor elég egyértelművé tette, hogy a családok fontosak. A Szent Biblia embernek és feleségnek nevezi őket (1 Mózes 2:25), az első parancsolat pedig, melyet Istentől kaptak, az volt, hogy legyenek gyermekeik (lásd 1 Mózes 1:28).

Mi a család célja?

A családok isteni részei az Ő tervének. Ők az erős társadalmak alapvető építőelemei. A család az a hely, ahol szeretetet érezhetünk, és megtanulhatjuk, miként szeressünk másokat. Az élet nehéz, és szükségünk van olyan emberekre, akikre támaszkodhatunk. Az otthon biztos menedék, ahol tanácsot, támogatást, öleléseket, és amikor szükséges, palacsintát is kaphatunk.

Hozd el az egész családodat istentiszteletre
Mindenkit szívesen látunk
Találj egy gyülekezeti házat

Isten a mi Mennyei Atyánk

A földi családunk a mennyei családunkhoz hasonlóan épül fel. Amiként a szüleinkhez is fordulhatunk tanácsért, Mennyei Atyánk is mindig kész segíteni nekünk. Amikor imádkozunk, Ő meghallgat és válaszol.

Isten nagyon szeret téged. Gondolj a szülők gyermekeik iránt érzett szeretetére. Bármi történjék is, szeretik a gyermeküket, még akkor is, amikor a gyermek hibákat követ el. Ez a szeretet csak egy apró morzsája annak a szeretetnek, amelyet Mennyei Atyánk irántunk táplál.

A család: Kiáltvány a világhoz

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 1995-ben kiadott egy hivatalos állásfoglalást a családok fontosságáról. Ez az írás felvázolja az apák és anyák feladatait, valamint olyan kulcsfontosságú témákkal foglalkozik, mint a házasság, az ember neme, a szülői mivolt és a nemi kapcsolat.

A család: Kiáltvány a világhoz (szemelvények)

Házasság

„A férfi és nő közötti házasságot Isten rendelte el.”

Örökkévaló családok

„A boldogság isteni terve lehetővé teszi, hogy a családi kötelékek a síron túl is megmaradjanak.”

Nemi kapcsolat

„Isten megparancsolta, hogy csak olyan férfi és nő között használható a szent nemzőerő, akik mint férj és feleség törvényes házasságot kötöttek.”

Szülői mivolt

„A szülők szent kötelessége, hogy gyermekeiket szeretetben és igazságban neveljék, gondoskodjanak fizikai és lelki szükségleteikről, arra tanítsák őket, hogy szeressék és szolgálják egymást…”

Hűség a házasságban

„A gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy a házasság kötelékén belül szülessenek meg, és hogy olyan apa és anya nevelje fel őket, akik teljes hűséggel megtartják házassági fogadalmaikat.”

Kötelezettségek a házasságban

„Az apáknak és az anyáknak egyenlő partnerekként kell segíteniük egymást e szent feladatok ellátásában.”

Isten iránti elszámolási kötelezettség

„Figyelmeztetjük azokat az egyéneket, akik megszegik [a nemi erkölcsösség] szövetségeit, akik házastársukat vagy gyermeküket bántalmazzák, vagy nem látják el családi kötelezettségeiket, hogy egy napon mindezért felelni fognak Isten előtt.”

A családok megerősítése

„Felhívjuk mindenhol a felelős polgárokat és kormánytisztviselőket, hogy támogassák azokat a lépéseket, melyek célja a családnak mint a társadalom alapegységének a fenntartása és megerősítése.”

Hogyan tudom megerősíteni a családomat?
Ingyenes Biblia-tanulmányozás