Jézus Krisztus

Jézus Isten Fia és a mi szerető Szabadítónk. Azért élt, hogy tanítson minket, majd azért szenvedett és halt meg, hogy megszabadítson bennünket a bűntől és a haláltól. Neki köszönhetően bocsánatot nyerhetünk a bűneinkre, felülkerekedhetünk a kihívásainkon, és egy nap majd újra Istennel élhetünk.

Kerülj közelebb Jézus Krisztushoz! Tanulmányozd velünk a Bibliát!
Kérj egy találkozót

Általános kérdések

Az embereknek sok kérdése szokott lenni a „mormonokról”, vagy tiszteletteljesebben fogalmazva: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjairól. Kattints ide, ha az összeset látni szeretnéd!

Igen. Nagyon is! A Biblia Isten szava, szentírásokat tartalmazó szent kötet, kötelező olvasmány a boldog élethez. A Biblia mellett más, csak Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában meglévő szentírásokból is merítünk sugalmazást.  Ezek mind összehangoltan tanítanak nekünk fontos igazságokat Jézus Krisztusról.

A Bibliában Jézust közel 200 különféle névvel, címmel és leírással illetik. E titulusok közül sok olyan van, amely csodálatosan megragadja az Ő fenségességét és küldetését.

 • Krisztus

 • Szabadító

 • Megváltó

 • Isten Fia

 • Jehova

 • Isten Báránya

 • Az életnek kenyere

 • Tanácsos

 • Immánuel

 • A világ Világossága

 • Úr

 • Mester

 • Közbenjáró

 • Az élő víz

 • A béke Hercege

 • Szószóló

 • Messiás

 • Izráel Szentje

 • Egyszülött

 • Jó Pásztor

Jézus egy istállóban születetett Betlehemben, egy palesztin városban. Mivel az otthonától távol jött világra, ahol nem volt rendelkezésre álló szálláshely, Jézus egy szerény istállóban született, és egy jászolba fektették (Lukács 2:11).

A korabeli jeruzsálemi szokásoknak megfelelően Jézust egy sírkamrába, azaz egy sziklaoldalba vájt kisebb barlangba fektették. A testét tiszta vászonba göngyölték „illatos szerekkel együtt, a mint a zsidóknál szokás temetni” (János 19:40). A sírkamra egy kertben helyezkedett el, nem messze attól a helytől, ahol Jézust keresztre feszítették. Egy hatalmas követ gördítettek a sírkamra elé, és azzal zárták le.

Jézus számos csodát tett a földi élete során, és tesz még a mai napig is. A csodák Jézus Krisztus evangéliumának gyönyörű részei, és mindenki részesülhet bennük, akinek van hite.

Senki nem tudja pontosan, hogy mikor következik majd be Jézus második eljövetele. Azt viszont tudjuk, hogy Ő újra el fog jönni. Az angyalok kijelentették az Ő apostolainak, miszerint „Ez a Jézus, a ki felviteték tőletek a mennybe, akképen jő el, a miképen láttátok őt felmenni a mennybe” (Apostolok cselekedetei 1:11). A Máté 24:7-ből kiderül, hogy éhínség, földrengések és háborúk előzik majd meg az eljövetelét.