Jézus Krisztus szerepe

Jézus Krisztus a világ Szabadítója. Amikor Őhozzá jövünk, megszabadít minket, segít nekünk érezni az Ő szeretetét, és reménnyel tölt el minket. Az az Ő szerepe, hogy megszabadítson bennünket, és példát mutasson számunkra.

Miért jelentős Krisztus szerepe?

Emberek milliói tudnak Jézus Krisztusról. Elegendő tudni, ki Jézus és mi az Ő szerepe Mennyei Atyánk tervében? Ez a tudás valójában csak a kezdet.

Jézus Krisztus Szabadítóként betöltött szerepének megértése és befogadása elengedhetetlen minden keresztény hitéhez. Továbbá, többre van szükség egy elméleti tudásnál arról, hogy Ő élt, és nagyszerű dolgokat vitt véghez. Meggyőződést igényel arról, hogy Ő valóban feltámadt, és hogy nem csak a halált, hanem lelki fájdalmat is elszenvedett a bűneinkért.

Jézus érezte azt a fájdalmat, bűntudatot és szenvedést, melyben a helytelen választásaink következtében van részünk. Ami pedig még fontosabb, felvállalta a felelősséget és megfizette a földi vétkeink árát, amennyiben mi cserébe őszinte bűnbánatot tartunk, és elfogadjuk az Ő parancsolatait és Megváltóként betöltött isteni szerepét. Amikor így teszünk, megszabadulunk a bűneinktől. Lelkileg tiszták és érdemesek lehetünk arra, hogy Isten színe elé lépjünk.

Ez egy összetett elgondolás, melyet a mi korlátozott látószögünkből nehéz lehet felfogni. Azonban nem lehetetlen. Az a nagyszerű békesség, melyet Mennyei Atyánk nekünk szán, Jézus Krisztus áldozata miatt most is elérhető számunkra.

Miként kerülhetek közelebb Krisztushoz?

Bár nem tudunk fizikailag közel jönni Krisztushoz, ahogyan azt az első tanítványok tették, a szentírások tanulmányozása által azonban Őhozzá jöhetünk. Ismereteket szerezhetünk Róla az élő próféták és a követői bizonyságán keresztül. A Vigasztalón, azaz a Szentlelken keresztül megbizonyosodhatunk az Ő létezéséről.

„Legtöbben nem fogjuk meglátni Istent úgy, ahogy a próféták, azonban a Lélek halk, szelíd késztetései – azok a gondolatok és érzések, melyeket a Szentlélek hoz el az elménkbe és a szívünkbe – tagadhatatlan tudást adnak nekünk arról, hogy Ő él, és szeret bennünket” (Robert D. Hales: Isten, a mi Mennyei Atyánk és az Ő Fia Jézus Krisztus megismerésére törekedve. Liahóna, 2009. Nov. 32.).

Jézus Krisztus mindannyiunkat személyesen ismer. Már csupán azzal, ha közeledünk Őhozzá, mi is megismerhetjük Őt.