Hogyan tudok megbocsátani másoknak?

Nem könnyű, azonban amikor megbocsátunk, a terheink könnyebbé válnak, és nagyobb békét érzünk.

Jézus azt tanította, hogy bocsássunk meg

Amikor Jézus a hegyi beszédet tanította, emlékeztette az embereket, hogy miként működtek a dolgok Mózes törvénye alatt: „Szemet szemért és fogat fogért” (Máté 5:38). Ezután megtanította a megbocsátás magasabb törvényét, mely szerint a másik orcát is oda kell fordítani, az ellenségeinket pedig szeretni kell (lásd Máté 5:39–44).

A megbocsátás felszabadít

Amikor ragaszkodunk a sértett érzéseinkhez, azok folyamatos emlékeztetőül szolgálnak a szenvedésre. A megoldatlan konfliktusok borzasztóan lefoglalják a gondolatainkat. Nem tudunk aludni miattuk, és ha nem vigyázunk, még azt is hagyhatjuk, hogy tönkretegyék a kapcsolatainkat.

A megbocsátás visszatartása kimeríti az energiánkat, melyet arra is használhatnánk, hogy másokat szolgáljunk és gazdagítsuk az életünket. A Mormon könyve azt tanítja nekünk, hogy „az emberek azért vannak, hogy örömük lehessen” (lásd 2 Nefi 2:25). Hogyan is érezhetnénk örömet, ha a harag, neheztelés, keserűség és bosszú érzései vonják el a figyelmünket?

Tudj meg többet a megbocsátásról a Mormon könyvéből
Tégy szert egy ingyenes példányra

Amikor a megbocsátást választjuk, beengedjük a Szentlelket a szívünkbe. A megbocsátás egy tudatos döntés eredménye. Nem függ mások tetteitől, sem attól, hogy kiérdemlik-e. A megbocsátás felszabadít.

Megbocsátani valakinek sokkal könnyebb elméletben, mint a gyakorlatban, különösen, ha súlyosat vétettek ellenünk. Néha úgy tűnik, hogy lehetetlen a megbocsátás. Ellenben, ha a Szabadítóra támaszkodunk, aki nem csak a mi, hanem az ellenünk vétők bűneiért is szenvedett, akkor a sajátunkat felülmúló erőre lelhetünk. Imádkozz erőért, hogy meg tudj bocsátani, és Jézus segíteni fog neked. Kevin R. Duncan elder, egy egyházi vezető ezt mondta: „Ha áldozatul is esünk egyszer valaminek, nem kell kétszeres áldozattá válnunk amiatt, hogy a gyűlölet, a keserűség, a fájdalom, [és] a neheztelés… terhét cipeljük.”

A megbocsátás nem egyenlő a bizalommal

Azután, hogy megbocsátasz valakinek, elég hosszú időbe telhet, amíg újra megbízol benne. Ez nem baj. Például megbocsáthatsz valakinek, aki lopott tőled, de attól még nem fogod nyitva hagyni az ajtódat. Hasonlóképpen, egy bántalmazó kapcsolatban az áldozat megbocsáthat a bántalmazónak anélkül, hogy újra kapcsolatot kezdjen vele. Mindenkinek meg kell bocsánatunk, azonban bölcsen döntsd el, hogy kiben fogsz újra megbízni.

A megbocsátás legnagyobb példája

Amikor nehezünkre esik megbocsátani, Jézus Krisztusra tekinthetünk példaként. Még a kereszten függve is, kezeivel s lábaival átszögezve, így kiáltott Istenhez: „Atyám! bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit cselekesznek” (Lukács 23:34). Talán nem tudunk a magunk erejéből megbocsátani, azonban Jézus azért szenvedett a fájdalmainkért és megpróbáltatásainkért (lásd Alma 7:11), hogy tudja miként segítsen nekünk. Az Ő kegyelme által nem csak bűnbocsánatban részesülhetünk, hanem lehet erőnk megbocsátani másoknak is.

Történetek és szentírásversek a megbocsátásról

A Biblia és a Mormon könyve számos inspiráló történetet tartalmaz a megbocsátásról. Az alábbi példák olvasása közben gondold át, hogy te miként tudnád jobban követni a Szabadító azon utasítását, hogy bocsássunk meg másoknak.

A megbocsátás a Bibliában: A tékozló fiú

A fiú eltékozolta a vagyonát

Egy férfinak két fia volt. A fiatalabbik az örökségét követelte. Aztán elhagyta az országot, és „eltékozlá vagyonát, mivelhogy dobzódva élt” (lásd Lukács 15:13).

Nem volt élelme

Éhínség támadt a vidéken, és a fiúnak nem maradt pénze, hogy ételt vegyen. Elszegődött disznókat etetni, és olyan éhes volt, hogy még a disznók eledelét is megette volna (lásd Lukács 15:14–16).

Úgy döntött, hogy hazatér

Ezután az apja szolgáin kezdett gondolkodni, akiknek bőven jutott eledel. Úgy döntött, hogy elmegy, bocsánatot kér, és elmondja az atyjának, hogy „nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam; tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy” (Lukács 15:19).

Az apja megbocsátott neki

„És felkelvén, elméne az ő atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atyja, és megesék rajta a szíve, és oda futván, a nyakába esék, és megcsókolgatá őt” (Lukács 15:20).

A bátyja féltékeny lett

Az apja finom ruhákba öltöztette a fiát, és egy pompás ételekből álló lakomát rendezett a tiszteletére. Az idősebb fiú a munkából hazaérve hallotta a zenét és a mulatozást. Féltékeny lett és be sem akart menni a házba (lásd Lukács 15:22-28).

Az idősebb testvér panaszkodni kezdett

Az apa kijött, és beszélt az idősebbik fiával. A fiú kérdőre vonta, amiért neki sosem rendezett lakomát, holott ő mindvégig igazlelkű és felelősségteljes volt.

Az apa egy értékes leckét tanított

Az apa azt válaszolta, hogy az idősebbik fiú mindig vele volt, és hogy mindene az övé (lásd Lukács 15:31). Azt mondta, hogy örülniük kellene, „hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott; és elveszett, és megtaláltatott” (Lukács 15:32).

Milyen vonatkozása van ennek a történetnek napjainkban?

Megbocsáthatunk azoknak, akik megsértettek vagy bántottak minket, még akkor is, ha igazságtalannak tűnik. Isten majd igazságot tesz, és ha hithűek vagyunk, mindent megkaphatunk, ami az Övé.

Egy történet a megbocsátásról a Mormon könyvéből

Moróninak volt egy problémája

Moróni egy kapitány volt. A hadseregének nem volt elég katonája azon városok védelmére, melyeket visszafoglaltak az ellenségeiktől.

Segítéget kért Pahorántól

Moróni levelet küldött Pahorán kormányzónak, „és kérte, hogy gyűjtsön össze embereket… csapatainak a megerősítésére” (Alma 59:3), hogy tartani tudja a visszafoglalt városokat.

Nem érkezett segítség

Ámde egyáltalán nem küldtek segítséget, és az egyik várost megtámadták, mely el is esett. „Moróni haragudott a kormányra, a közönyösségük miatt országuk szabadságát illetően” (Alma 59:13).

Moróni megharagudott Pahoránra

Moróni levelet írt Pahoránnak, a kormányzónak, és azzal vádolta, hogy lusta, hataloméhes, és csak a saját biztonságával törődik. Még azzal is megfenyegette, hogy felvonul Pahorán ellen és „karddal levág[ja]” (Alma 60:30), ha nem küld segítséget.

A vádjai hamisak voltak

Amivel Moróni nem volt tisztában, az az volt, hogy Pahoránnak egy felkeléssel gyűlt meg a baja, és arra kényszerült, hogy elhagyja a fővárost. A következő szavakkal reagált Moróni levelére: „én nem örülök a ti nagy megpróbáltatásaitoknak, igen, ez elkeseríti a lelkemet” (Alma 61:2).

Pahorán azt választotta, hogy megbocsát neki

Annak ellenére, hogy Pahoránt hamisan vádolták meg, nem sértődött meg. Azt mondta: „megróttál engem, de ez mit sem jelent; én nem haragszom, hanem örvendezem szíved nagyszerűségében” (Alma 61:9). Ezután Moróni segítségét kérte a felkelés leverésében.

Ha kérdéseid lennének a megbocsátással kapcsolatban, arra buzdítunk, hogy beszélj a misszionáriusainkkal. Többet tudnak neked tanítani Jézus kegyelméről, és segíthetnek abban, hogy megtanuld elengedni a neheztelést és a haragot. Ne felejts el a Szabadítóra támaszkodni, és az életed megtelik békével és boldogsággal.

Kérj egy találkozót a misszionáriusokkal
Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy megválaszoljuk a lelki jellegű kérdéseidet, és segítsünk neked közelebb kerülni Jézushoz.
Találkozz a misszionáriusokkal