Miként nyerhetem el Isten megbocsátását?

A bűnbánat bűnbocsánathoz és Jézus Krisztus hatalmán keresztül gyógyuláshoz is vezet.

A bűnbánat sokkal több a helytelen cselekedetek felismerésénél vagy a bocsánatkérésnél. Gondolkodásmódbeli és szívbéli változást jelent, mely magában foglalja, hogy elfordulunk a bűntől, és Istenhez fordulunk segítségért és bűnbocsánatért. Amikor bűnbánatot tartunk, tartós boldogságot tapasztalunk.

A bűnbánat esély a jobbá válásra. Isten türelmes lesz veled, amikor azon fáradozol, hogy megszabadulj a rossz szokásoktól és függőségektől, és valódi változást érj el az életedben. Ez a változás Jézus Krisztus és az Ő áldozata révén lehetséges. Függetlenül attól, hogy mennyi időt vesz igénybe, megéri.

Miért kell bűnbánatot tartanom?

Sokan úgy vélik, hogy nem létezik abszolút jó vagy rossz. Azonban Isten elvár tőlünk bizonyos dolgokat és parancsolatokat is adott, hogy betartsuk azokat. Amikor engedetlenek vagyunk Isten parancsolatai iránt, bűnt követünk el. Mindannyian tökéletlenek vagyunk, és mindannyiunknak szüksége van bűnbánatra, „[m]ert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül” (Rómabeliek 3:23). A bűneink megakadályoznak minket abban, hogy hazatérjünk Istenhez és Vele éljünk.

Jézus Krisztus módot biztosított arra, hogy bűnbocsánatot nyerjünk. Szenvedett a bűneinkért, hogy amikor bűnbánatot tartunk, újra megtisztulhassunk, és ne kelljen bánkódnunk.

A bűnbánat áldásai

A bűn nehéz teher, ami megbánással és szomorúsággal tölt el minket. A bűnbánat megszabadít minket ezektől az érzésektől és helyette örömmel tölt el. Alma, egy Mormonkönyve-beli próféta, így írja le ezt a bűnbánatot követő boldogságot: „semmi nem lehet olyan átható és édes, amilyen az örömöm volt” (Alma 36:21). Amikor teljes bűnbánatot tartunk, megbocsátást nyerünk, és meggyógyulunk. Békét, örömet, szabadságot és magabiztosságot érzünk.

Lecke: Miként bocsássunk meg és nyerjünk megbocsátást
Iratkozz fel

Hogyan tartsak bűnbánatot?

Jézus Krisztusnak hatalmában áll megbocsátani a bűneidet. A bűnbánat folyamata nem bonyolult, ellenben néha fájdalmas és nehéz. Az Úr azt ígérte: „Íme, aki megbánta bűneit, annak megbocsáttatik, és én, az Úr, nem emlékszem azokra többé” (T&Sz 58:42).

A bűnbánat egy személyes élmény Jézussal. Egyes bűnöket a szokásosnál tovább tart megbánni. Bár a bűnbánat folyamatára nem szabad kipipálandó listaként tekinteni, az alábbi tantételek segíthetnek, ha nem vagy biztos benne, hogy miként kezdj neki, vagy nem érzed, hogy előrehaladnál.

Ismerd meg a bűnbánat tantételeit

Legyen hited

A bűnbánathoz elengedhetetlen a Jézus Krisztusba vetett hit. Higgy abban, hogy Jézus Krisztus megszabadíthat a bűn terhétől, és hogy újra tiszta lehetsz.

Ismerd fel a bűnt

Ismerd fel, hogy bűnt követtél el, hogy valamilyen módon elfordultál Istentől. Nem mehet végbe változás, ha nem vagy hajlandó beismerni, hogy valamit helytelenül tettél.

Érezz bánatot

Valódi bűntudatot kell érezned azon dolgok miatt az életedben, melyek ellentétben állnak Isten akaratával. Táplálj őszinte vágyat a változás iránt. Amikor bűnbocsánatot nyersz a bűneidre, a bánatot felváltja az öröm.

Hagyd el a bűnt

Az őszinte bánat rávezet arra, hogy ne tedd többé, ami helytelen. A házasságtörésen kapott nőnek azt mondta Jézus, hogy „eredj el és többé ne vétkezzél” (János 8:11).

Valld be a bűnt

Az imádban légy nyitott és őszinte Istennel, és valld be, hogy hibákat követtél el. Miután bevallottad a bűneidet, kérj segítséget. „Erről tudhatjátok, hogy valaki megbánta-e bűneit – íme, beismeri és elhagyja azokat” (Tan és szövetségek 58:43).

Tedd jóvá a bűnt

Amennyiben lehetséges, helyre kell hoznod a cselekedeteid okozta kárt. Ha egy másik emberrel szemben cselekedtél helytelenül, akkor kérj tőle bocsánatot, és tegyél meg minden tőled telhetőt, hogy helyrehozd a helyzetet.

Töltsd meg az életed jó dolgokkal

Töltsd meg az életed felemelő és megerősítő tevékenységekkel. Ebbe beletartozik a jó barátokkal történő időtöltés, az ima, a szentírások olvasása, és az egyházba járás. Ezek a dolgok lelki erőt eredményeznek, és megnövelik az erődet arra, hogy legyőzd a gyengeségeket.

Folyamatosan jöjj Krisztushoz

Dallin H. Oaks elnök a bűnbánat mindegyik tantételéről szólva ezt mondta: „Mindez részét képezi a szentírásokban oly gyakran elhangzó felkérésnek, miszerint jöjjünk Krisztushoz.” A Szabadító szeretetteljes hívása, miszerint tartsunk bűnbánatot, pont annyira fontos és felszabadító napjainkban, mint amennyire mindig is volt.

Lehetséges, hogy túl sok bűnt követtem el a bűnbánathoz?

Jézus minden bűn árát megfizette. Lehet, hogy érezted már úgy, hogy a bűneid túl komolyak, vagy hogy túl sokszor követted el ugyanazt a hibát. Azonban mindegy mennyiszer követünk el bűnt, mindig tarthatunk bűnbánatot, és mindig elnyerhetjük a bűnbocsánatot. Egyes bűnöket talán könnyebb kijavítani, mint a többit, ellenben Jézus Krisztus teljes megbocsátást biztosított minden bűnünkre. Ő készséggel megbocsát.

Kérj egy Mormon könyvét
Igényelj egyet most