Jézus Krisztus küldetése

Jézus Krisztus a legnagyszerűbb Lény, aki valaha a földre született: Ő a mi tökéletes példánk. Ő az uraknak Ura, a Teremtő, a mi Szabadítónk, és azért jött a földre, hogy mi újra Istennel élhessünk.

Isten Fia

Jézus az Atyaisten elsőszülött fia lélekben, testben pedig Isten egyetlen gyermeke. Az Ő halandó édesanyja, Mária hordozta Őt, mielőtt megszületett, és nevelte Őt, amíg a földön élt. Küldetése már a világ teremtése előtt elrendeltetett.

Jézus csodái sokakat meggyőztek arról, hogy Ő próféta, Ő azonban sokkal több volt ennél. Amikor megkérdezte a tanítványaitól: „Ti pedig kinek mondotok engem?” Simon Péter így válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia” (Máté 16:15–16).

Tanító

Jézus volt a valaha élt legnagyszerűbb tanító, és még ma is tanít bennünket. 12 éves korában Jézust a templomban találták, amint az írástudókat tanította (lásd János 3:2), akik elámultak a tudásán. Jézus nagyszerű tanításokat adott egész életében.

Jézus azért tanított, hogy minden embernek „élet[e] legyen, és bővölködjenek” (János 10:10). A Jézusba vetett hitünk és a tanításainak való engedelmességünk teszi lehetővé, hogy újra Istennel élhessünk.

Példa

Jézus tökéletes – bűntelen – életet élt, és tökéletes példát mutatott nekünk arra, hogy miként kell élnünk. Minden vallással kapcsolatos dolgot az Ő szent nevében kell elvégezni.

Jézusnak nem azért volt szüksége a keresztelésre, hogy lemossa a bűneit. Azért volt rá szüksége, hogy megmutassa nekünk, hogy mindannyiunknak meg kell keresztelkednünk, hogy „minden igazságot betölt[sünk]” (Máté 3:15).

Jézus a szeretetre is tökéletes példa. Földi élete során gondoskodott a szegényekről, meggyógyított a leprásokat (lásd Lukács 17:12–19), és sosem utasította vissza a kisgyermekeket (lásd Máté 19:13–14). Az Ő szeretete végtelen és bárki számára elérhető, akinek szüksége van rá.

Jézus azt tanította, hogy meg kell bocsátanunk. Jézus még a halálakor, a kereszten is megbocsátott az Ő gyilkosainak.

Szabadító

Jézus nevének héber megfelelője a Jesua, melynek jelentése „Szabadító”. Jézus azáltal töltötte be az Ő szabadítói szerepét, hogy hajlandó volt feláldozni magát, és feltámadt.

A Gecsemáné kertjében Jézusra nehezedett az emberiség által ismert összes bűn és gyötrelem súlya.
Jézus a valaha élt összes ember valamennyi bűnéért szenvedett.