Örökkévaló család lehettek

A családok jelentős szerepet játszanak Istennek a boldogságunkra készített tervében. Családba születünk. Arra vágyunk, hogy erős családi kapcsolatokat építsünk. Az otthon egy olyan hely lehet, ahol támogatást, biztonságot, és szeretetet érzünk. Isten nem akarja, hogy a családi kapcsolatok véget érjenek, amikor meghalunk. A templomoknak köszönhetően a következő életben újraegyesülhetünk a családunkkal.

Míg a halál el nem választ?

Amikor az utolsó napi szentek házasságot kötnek, azt abban a tudatban teszik, hogy a házasság az örökkévalóságra van szánva. A templomokban végzett házassági szertartások szövegében az áll, hogy „az időre és az egész örökkévalóságra”, nem pedig az, hogy „míg a halál el nem választ”. Ám az örökkévaló házasságot nem az elhangzó szavak teszik lehetővé, hanem Isten hatalma.

Isten hatalma az összekötésre

A Bibliában Jézus átadta a tizenkét apostolnak a pecsételő hatalmat, vagyis a pecsételés „kulcsait”. Ez a hatalom azt jelentette, hogy a házasság, valamint számos további csodálatos áldás örökké tarthatott. A „kulcsok” zárják egybe a házasságot. Semmi sem törheti szét ezt a zárat a házastárshoz vagy az Istenhez való hűtlenségen kívül.

Amikor Isten Joseph Smithen keresztül visszaállította az Ő egyházát, a pecsételő hatalmat is ráruházta. Amikor a házaspárok egy utolsó napi szent templomban házasodnak, a szertartást végző személy engedéllyel rendelkezik ennek a hatalomnak a használatára.

Hogyan tudom megerősíteni a családomat?
Ingyenes Biblia-tanulmányozás

A pecsételő hatalom a gyerekekre is kiterjed

A templomi házasságot kötött párok gyermekei már úgy születnek, hogy a szüleikhez vannak „pecsételve”. Azok a családok, akik később csatlakoznak Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházához, szintén elmehetnek a templomba, hogy a család tagjait egymáshoz pecsételjék.

Ősök és családtörténet

Az örökkévaló család áldása nem csak nekünk szól napjainkban. Mi a helyzet az ük-ük-üknagymamáddal, akit soha sem pecsételtek a férjéhez és a gyermekeihez? Szerencsére Isten számára annyira fontosak az örökkévaló családok, hogy módot biztosított arra, hogy mindenki örökre együtt lehessen a szeretteivel.

Az utolsó napi szentek kutatják az őseiket, és gondosan feljegyzik, hogy kikért végezték már el a pecsételést. Amikor olyan személyt találnak, aki még nem lett családhoz pecsételve, elmennek a templomba és elvégeznek egy helyettes személy általi szertartást ezért az ősért. Ez az ős azután eldöntheti, hogy elfogadja ezt a pecsételést vagy sem. A pecsételés afféle lánc, amely egymáshoz fűzi az egyes családok nemzedékeit.

Tudd meg, hogyan lehetsz örökké együtt a családoddal
Találkozz a misszionáriusokkal