Mi történik a halálunk után?

Sokunkat foglalkoztat, hogy mi történik velünk a halálunk után. Van aki úgy tartja, hogy megszűnünk létezni, mások pedig a mennyben és a pokolban hisznek. Már a földre jövetelünk előtt is éltünk, és a halál után is élni fogunk. Ezt onnan tudjuk, hogy a szentírásokban Isten elénk tárta az Ő teljes tervét. E terv ismerete nyugalmat és békét ad a halállal kapcsolatban. Bár gyászoljuk a szeretteinket, akiket elveszítettünk, van remény: a halál nem a vég.

Mi történik, miután meghalunk?

Amikor meghalunk, a lelkünk és a testünk különválik. Bár a testünk meghal, a lelkünk – mely létünk lényege – tovább él. A lelkünk a lélekvilágba távozik, mely a lelki paradicsomra és a lelki börtönre oszlik. Azon lelkek számára, akik jó életet éltek, a paradicsom megnyugvás lesz a földi gondoktól és bánattól.

Tudj meg többet Isten szabadítástervéről

Honnan jöttem?

Mielőtt megszülettél, Mennyei Atyáddal éltél. Ismert téged, szeretett téged, és azokról a választásokról tanított téged, amelyek majd maradandó boldogsághoz vezetnek. Ezt az időszakot halandóság előtti létnek nevezik.

Isten bemutatta nekünk a tervét

Isten azt akarta, hogy a földre jöjjünk és fizikai testet kapjunk. Itt olyan kihívásokkal és helyzetekkel szembesülünk, amelyek segítenek nekünk tanulni és növekedni, hogy hasonlóbbá váljunk Őhozzá.

Jézus lett kiválasztva, hogy a Szabadítónk legyen

Isten tudta, hogy fogunk majd hibázni, ezért kiválasztotta Jézus Krisztust, hogy jöjjön a földre és szenvedjen a mi bűneinkért. Jézus áldozata teszi lehetővé, hogy bűnbocsánatot nyerjünk és megtisztuljunk a bűneinktől, ezáltal pedig egy nap ismét Istennel élhessünk.

Mi az életem célja?

Nem emlékszünk arra, amikor a földre jövetelünk előtt Istennel éltünk. Emiatt meg kell tanulnunk hittel rendelkezni, valamint választani a helyes és a helytelen között. Az élet nem könnyű, de a nehéz idők segítenek értékelnünk a boldogságot és békességet.

Jézus áldozata

Jézus szenvedett és meghalt a bűneinkért. Azonban az áldozata nem törli el a mi felelősségünket. Azt kell választanunk, hogy elfogadjuk Jézust – bűnbánatot tartva, amikor hibázunk, megkeresztelkedve, valamint betartva az Ő parancsolatait.

Hová megyünk, miután meghalunk?

Amikor meghalunk, a lelkünk és a testünk különválik A lelkünk a lélekvilágba megy. Ez a nyugalom és boldogság állapota azok számára, akik jó döntéseket hoztak, és pokoli állapot azoknak, akik rossz döntéseket hoztak.

A lélekvilág

A lélekvilág nem végállomás vagy utolsó ítélet. Mi több, mivel Isten annyira szeretetteljes és igazságos, ezért még azokat is tanítják Jézus evangéliumáról a pokolban, akik az életük során nem tudtak Jézusról, és így ők is lehetőséget kapnak elfogadni Őt.

Mindannyian újból élni fogunk

Jézus legyőzte a halált, hogy mi mindannyian újból élhessünk. Ezt úgy nevezik, hogy feltámadás. Amikor feltámadunk, akkor a lelkünk és a testünk újraegyesül. A testünk tökéletes lesz és immár halhatatlan.

Végső ítélet

Jézus a tetteink és a szívünk vágyai szerint fog ítélkezni felettünk. Annyira irgalmas lesz, amennyire csak megteheti. Mivel a tetteink és a vágyaink sokfélék, a mennyben különböző királyságok – a dicsőség különböző fokozatai – vannak.

A celesztiális királyság

Mennyei Atyánk és Jézus a celesztiális királyságban lakik. Ha Jézus tanításai szerint élsz, és az Ő áldozata által megtisztulsz a bűntől, te is odajutsz. Isten jelenlétében fogsz élni és tartós örömöt tapasztalsz meg.

A terresztriális királyság

Akik megtagadják Jézus Krisztus evangéliumának elfogadását, de máskülönben tiszteletre méltó életet élnek, azok a terresztriális királyságban fognak helyet kapni.

A telesztiális királyság

Akik megmaradnak a bűneikben és nem tartanak bűnbánatot, azok a telesztiális királyságban fognak helyet kapni.

Míg az igazlelkűek megpihennek, akik ebben az életben hamislelkűek voltak, a lélekbörtönben fognak élni (melyre gyakran pokolként utalunk). A lélekbörtön nem egy végső ítélet vagy örökkévaló büntetés. Mivel Isten szeretetteljes és igazságos, a börtönben lévőknek tanítani fogják Jézus Krisztus evangéliumát, és lehetőségük lesz elfogadni a Szabadítót, ami szabaddá teszi őket (János 8:32).

A lélekvilág egy várakozási időszak, amíg el nem nyerjük a feltámadás ajándékát, amikor a lelkünk majd újraegyesül a testünkkel. A jövőbeli feltámadt testünk nem tud meghalni és tökéletes lesz: fájdalomtól, betegségtől és tökéletlenségektől mentes. Jézus Krisztus végtelen szeretete miatt minden ember fel fog támadni.

Tudj meg többet arról, hogy mi történik a halál után
Találkozz a misszionáriusokkal

Mi történik a feltámadás után?

A feltámadáskor ítél majd meg bennünket egyenként Jézus, a mi Szabadítónk. Ezt a végső ítéletet a vágyaink, a cselekedeteink és a választásaink határozzák majd meg.

Csak Isten és Jézus ismerik tökéletesen a szívünket és az életkörülményeinket, tehát csak ők képesek tökéletes ítéletet hozni. Ez az irgalom, a gyógyulás és a szeretet ítélete lesz (lásd Jelenések 21:4).

Mivel a tetteink és a vágyaink sokfélék, a mennyben különböző királyságok – a dicsőség különböző fokozatai – vannak. A legmagasabb királyságot, ahol Isten él, a celesztiális királyságnak hívják, melyet a terresztriális és a telesztiális királyság követ. A Biblia a nap, a hold és a csillagok dicsőségéhez hasonlítja örök jutalmunkat ezen királyságok egyikében. Azonban mindegyik felülmúl bárminemű boldogságot, melyet itt a földön csak képesek vagyunk megtapasztalni.

Isten végső célja az, hogy segítsen a gyermekeinek visszatérni és Ővele élni a celesztiális királyságban. Mégis a mi jelenlegi választásaink fogják meghatározni, hogy hol töltjük az örökkévalóságot. Hinnünk kell Jézus Krisztusban, meg kell bánnunk a bűneinket, meg kell keresztelkednünk az Ő nevében, és el kell nyernünk a Szentlelket. Továbbá be kell tartanunk a parancsolatokat az életünk hátralevő részében, és bűnbánatot tartanunk, amikor hibát vétünk.

Ki kerül a celesztiális királyságba?

Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus a celesztiális királyságban élnek. Ha Jézus Krisztus evangéliuma szerint élsz, és megtisztulsz az Ő nagy (engesztelő) áldozata által, Isten jelenlétében fogsz élni, és megismered a teljes örömöt (lásd Tan és szövetségek 76:50–70).

Ki kerül a terresztriális királyságba?

Akik megtagadják Jézus Krisztus evangéliumának elfogadását, de tiszteletre méltó életet élnek, azok a terresztriális királyságban fognak helyet kapni (lásd Tan és szövetségek 76:71–80).

Ki kerül a telesztiális királyságba?

Akik megmaradnak a bűneikben és nem tartanak bűnbánatot, azok a telesztiális királyságban fognak helyet kapni (lásd Tan és szövetségek 76:81–86, 98–107).

A szabadítást Jézus Krisztus teszi lehetővé

Jézus Krisztus nélkül sem a feltámadás, sem a bűneinktől való megszabadítás nem lenne lehetséges. Ő szenvedett a bűneinkért, hogy amikor megbocsátásért imádkozunk és próbálunk megváltozni, megtisztulhassunk. Továbbá Ő meghalt a kereszten és feltámadt a halálból. Jézus hatalma a halál felett azt jelenti, hogy mindenki fel fog támadni, akár hisznek Őbenne, akár nem. Jézus miatt a halál nem a vég.

Neki köszönhetően

2:45

„Elképzelhetetlen, lehetetlen, felfoghatatlan és példátlan volt; egyetlen tett, mely megváltoztatta a történelmet.”

A Mormon könyve további bepillantást és tanítást nyújt Jézus Krisztus Mennyei Atyánk tervében betöltött szerepéről. A Mormon könyve olvasása, valamint az Istenhez való imádkozás által megismerheted Isten tervének valódiságát.

Kérj egy Mormon könyvét
Igényelj egyet most