Az úrvacsora

A vasárnapi gyűléseink legfontosabb része, amikor veszünk az úrvacsorából (vagy oltáriszentségből).

Ilyenkor minden héten kenyér és víz kerül megáldásra, hogy aztán az egybegyűltek vehessenek belőle. Amikor ezeket a jelképes dolgokat fogyasztjuk, ígéretet teszünk arra, hogy emlékezni fogunk Jézus áldozatára és törekszünk betartani a parancsolatait. Ez egy csodás alkalom arra, hogy érezzük Isten irántunk való szeretetét, valamint meghívjuk a Szentlelket, hogy vezéreljen és vigasztaljon.

Az első úrvacsora

A keresztre feszítését megelőző estén Jézus találkozott az Ő apostolaival, és bevezette az úrvacsorát. Vette a kenyeret, megáldotta és megtörte, és odaadta nekik, mondván: „Ez az én testem, mely ti érettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” (Lukács 22:19). Aztán vette a bort, megáldotta és odaadta nekik, mondván: „E pohár amaz új szövetség az én véremben, mely ti érettetek kiontatik” (Lukács 22:20).

Napjainkban az úrvacsoravétel heti emlékeztetőként szolgál Jézus Krisztus áldozatára, mely lehetővé teszi a bűneink bocsánatát, és az élet folytatását a halál után.

Látogasd meg az egyik egyházi gyűlésünket! Minden látogatót szívesen fogadunk.
A hozzád legközelebb eső egyházi épület

Az úrvacsora alkalmával tett ígéreteink

Amikor hetente veszünk az úrvacsorából, megígérjük, hogy

1. Hajlandóak vagyunk magunkra venni Jézus nevét, és mindig emlékezni Őrá (ami azt jelenti, hogy igyekszünk a szavainkkal és tetteinkkel is Jézust képviselni).

2. Betartjuk az Ő parancsolatait.

Az úrvacsora által nyert áldások

Amennyiben betartjuk az Úrnak tett ígéreteinket, Ő a Szentlelke útmutatását és vigasztalását ígéri nekünk. A Szentlélek társasága az egyik legnagyobb áldás ebben az életben.

Miért használunk bor helyett vizet

A Szabadítóról való megemlékezés a legfontosabb alkotóeleme az úrvacsorának. Isten kinyilatkoztatotta a modernkori prófétáknak, hogy a víz is szolgálhat Jézus vérének jelképeként, és emlékeztethet minket az Ő áldozatára.