Mit tanít a Szent Biblia?

A Szent Biblia azt tanítja nekünk, hogy a történelem során Isten soha sem szűnt meg szeretni a gyermekeit.

A Biblia Isten szava

A Biblia olyan szent könyvek gyűjteménye, melyeket ősi próféták és történetírók jegyeztek le. E szerzők több mint 4000 éven át vezettek feljegyzést Isten és az Ő népe kapcsolatáról. Sugalmazott szavaikat ma Szent Biblia néven ismerjük.

A Bibliában található tanítások követése segít megtudnunk, hogy kicsoda Isten; segít olyan jóravaló emberektől tanulnunk, akik szerették őt; és segít jobban megértenünk, hogy milyen életvitelt vár tőlünk.

A Biblia Jézusról tanít

Jézus Krisztus Isten Fia, aki a földre jött, hogy megszabadítson bennünket többek között a bűntől, a bánattól, a magánytól és a gyötrelmektől. Földi tartózkodása idején Jézus gyönyörű leckéket tanított a szolgálatról és a szeretetről, valamint számos csodát vitt véghez. A Bibliában elolvashatjuk ezeket a történeteket, és megtudhatjuk, hogyan birkózzunk meg a nehézségekkel Jézus segítségével.

Tanulmányozzuk együtt a Bibliát!
Találkozz a misszionáriusokkal
A Bibliában lévő tanítások ma is vannak annyira fontosak számunkra, mint korábban bármikor. Szerető Mennyei Atyánk meg fog áldani minket, amikor olvassuk a szavát és igyekszünk annak megfelelően élni. Közelebb fogod érezni magad Istenhez, amikor az Ő szeretetéről olvasol és tanulsz abból a sok bibliai tanításból, amelyek segíthetnek nekünk szembenézni a mindennapi kihívásokkal.

A tízparancsolat

A Bibliában Isten tíz parancsolatot – más szóval törvényeket – adott a népének, hogy azok szerint éljenek. E parancsolatok megkövetelik tőlünk, hogy szeressük Istent, és hogy tisztelettel bánjunk másokkal.  Azt is megtudjuk belőlük, hogy nem szabad hazudnunk, lopnunk, ölnünk vagy paráználkodnunk (lásd 2 Mózes 20). Isten azt várja tőlünk, hogy ma is kövessük a tízparancsolatot.

Egy magasabb törvény

Az Újszövetségben Jézus megmutatta nekünk Isten követésének egy jobb módját. Azt tanította, hogy a tízparancsolat betartásán túlmenően a gondolatainkat és a szívünket is tisztán kell tartanunk. A Jézusba vetett hit kimutatásának lényege az Ő két nagy parancsolatának követése: szeretni Istent, és szeretni a felebarátainkat, mint saját magunkat.

Szeretet

A legfontosabb, hogy a Biblia a szeretetről tanít. A Biblia szeretetről szóló történeteit olvasva hasonlóbbá válhatunk Jézushoz. Több törődést, több szolgálatot és több megbocsátást gyakorolhatunk. Rátalálhatunk az Isten, a felebarátaink és még az ellenségeink iránti szeretetre is.

Egy másik tanúság Jézus Krisztusról

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai emellett egy Istentől kapott másik szent könyvben, a Mormon könyvében is hisznek. A Bibliához hasonlóan ez is Jézusról tanít bennünket, és segít válaszokat találnunk az élet legnehezebb kérdéseire. A Biblia és a Mormon könyve együtt biztosítja, hogy még alaposabban értsük és még jobban szeressük a Szabadítónkat.

Nézd meg, hogyan segít a Mormon könyve bizonyságot tenni Jézusról!
Kérj egy ingyenes példányt

Általános kérdések

Az embereknek sok kérdése szokott lenni a „mormonokról”, vagy tiszteletteljesebben fogalmazva: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjairól. Kattints ide, ha az összeset látni szeretnéd!