Evangéliumi tantételek

Az evangélium alapvető tantételei a hit, a bűnbánat, a keresztelkedés és a Szent Lélek ajándékának elnyerése.

Hit

A hit az evangélium első tantétele. Amikor van hited Jézus Krisztusban, akkor valami olyasmiben hiszel, amit nem láthatsz, de tudod, hogy ott van. Amikor hittel Istenhez fordulsz, áldásban lesz részed, a hited pedig növekedni fog.

Tudj meg többet a hitről a Mormon könyvéből
Kérj egy ingyenes példányt

Bűnbánat

A Biblia azt tanítja, hogy Isten szeretetteljes és mindig megbocsát a gyermekeinek, amikor megbocsátást kérnek. Amikor bűnbánatot tartunk és változunk, Isten megbocsátja a múltbéli hibáinkat. Cserébe követnünk kell Jézus példáját és meg kell bocsátanunk másoknak.

A bűnbánat sokkal több a helytelen cselekedetek felismerésénél vagy a bocsánatkérésnél. Gondolkodásmódbeli és szívbéli változást jelent, mely magában foglalja, hogy elfordulunk a bűntől, és Istenhez fordulunk segítségért és bűnbocsánatért. Amikor bűnbánatot tartunk, tartós boldogságot tapasztalunk.

Keresztelés

A keresztelés egy szövetség Istennel, egy Neki tett ígéret. Amikor megkeresztelkedsz, megígéred, hogy szolgálni fogod Őt, és követni fogod Jézus Krisztust. Fontos, hogy alámerítéssel kereszteljenek meg, méghozzá valaki olyan, akinek megvan erre a megfelelő felhatalmazása Istentől.

A keresztelés ígéretei

A TE ÍGÉRETED: Szolgálsz másokat

„…egymás terheit visel[itek], hogy azok könnyűek lehessenek” (Móziás 18:8).

A TE ÍGÉRETED: Szeretetteljes és könyörületes leszel

„…gyászol[tok] azokkal, akik gyászolnak; igen és megvigasztal[játok] azokat, akik vigasztalásra szorulnak” (Móziás 18:9).

ISTEN ÍGÉRETE: Megadja neked a Szentlelket

„…hogy még bőségesebben kitölthesse rátok Lelkét” (Móziás 18:10).

A TE ÍGÉRETED: Jó példát mutatsz

„…Isten tanújaként áll[tok] mindig és mindenben, és minden helyen” (Móziás 18:9).

A TE ÍGÉRETED: Betartod Isten parancsolatait

„…szolgálni fogjátok és betartjátok parancsolatait” (Móziás 18:10).

Ugrás az elejére
ISTEN ÍGÉRETE: Örök életet ad neked

„…hogy Isten megválthasson benneteket, és az első feltámadás részesei közé számláljanak, hogy örök életetek lehessen” (Móziás 18:9).

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában a keresztelést alámerítéssel végzik, vagyis az illetőt teljes egészében víz alá merítik, majd kiemelik onnan. A Bibliából tudjuk, hogy „Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből” (Máté 3:16). Az alámerítés általi keresztelés nemcsak a bűnök lemosását jelképezi gyönyörűen, hanem a halált, a sírba tételt és a feltámadást is. A keresztelkedés a régi életed végét és egy új, a keresztény értékek iránt elkötelezett életre való megszületést jelenti (lásd Rómabeliek 6:3–6).

Tudd meg, hogy te miként keresztelkedhetsz meg!
Találkozz a misszionáriusokkal

A Szentlélek ajándéka

A Szentlélek ajándékát a keresztelésed után kapod meg, abból a célból, hogy az egész életedben részesülhess Isten segítségéből, útmutatásából és vigasztalásából. A Szentlélek ajándékát kézrátétel által kapod meg egy olyan személyen keresztül, aki rendelkezik papsági felhatalmazással.

Általános kérdések

Az embereknek sok kérdése szokott lenni a „mormonokról”, vagy tiszteletteljesebben fogalmazva: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjairól. Kattints ide, ha az összeset látni szeretnéd!

Isten mindenkinek utat készített arra, hogy elnyerhesse az Ő összes áldását – még a halál után is. A keresztelést és más alapvető szertartásokat el lehet végezni azok helyett, akik úgy haltak meg, hogy erre nem volt lehetőségük. Pál apostol beszélt a halottakért való keresztelkedésről a Bibliában (lásd 1 Korinthusbeliek 15:29). Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai a templomokban folytatják ezt a gyakorlatot napjainkban is.

Ez a következőképpen zajlik: Az utolsó napi szentek tanulmányozzák a családtörténetüket, és olyanok neveit fedezik fel, akik anélkül haltak meg, hogy megkeresztelkedtek volna. Ezután az egyháztagok a templomban megkeresztelkednek ezen ősök nevében. Ennek a másokért végzett szolgálatnak a szeretet az alapja, és mivel az élet a halál után is folytatódik, azok, akik meghaltak, tudatában vannak ezeknek a szertartásoknak, és dönthetnek, hogy elfogadják-e azokat vagy sem.

Igen. Jézus világossá tette a János 3-ban, miszerint víztől és lélektől kell születnünk ahhoz, hogy belépjünk a menny királyságába.

Az utolsó napi szentek hiszik, hogy az embereknek képesnek kell lenniük arra, hogy különbséget tegyenek a helyes és a helytelen között, amikor megkeresztelkednek. Az egyház tagjai ezért nem keresztelnek csecsemőket, hanem a gyermekek 8 éves koruk után keresztelkedhetnek meg.

Ha egy keresztelést a megfelelő felhatalmazás nélkül végeztek, vagy a módja nem egyezett azzal, ahogy a Szabadítót megkeresztelték, azt újból el kell végezni. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában meg kell keresztelkedni a tagság elnyeréséhez.

A keresztelés után a megfelelő papsági felhatalmazással rendelkező személyek a kezeiket a megkeresztelt személy fejére helyezik, az egyház tagjává konfirmálják, és a Szentlélek ajándékát adományozzák neki.