Hogyan találom meg a helyes keresztény egyházat?

„Melyik egyházba kellene járnom? Számít Istennek, hogy melyikbe járok?” Lehet, hogy már te is feltettél ehhez hasonló kérdéseket, miközben a megfelelő vallást kerested az életedben. A valláskereséshez hasznos, ha végiggondoljuk, hogy mit tanítottak Jézus és az Ő apostolai és prófétái.

Találj egy hitközösséget

A tízparancsolat egyikében Isten azt mondta: „Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt” (2 Mózes 20:8). Az egyik módja annak, hogy megszenteljük a sabbatot az, hogy istentiszteletre járunk. Jézus azt is tanította, hogy „gyűljetek össze gyakran” (3 Nefi 18:22). Isten azt akarja, hogy rendszeresen járjunk istentiszteletre, hogy hódoljunk Neki, és hogy a többi hívő megerősítsen minket.

A vasárnapi istentiszteletre járáson túl Isten azt akarja, hogy mindennap gyakorljuk a hitünket. Azt mondta nekünk, hogy „szeresd felebarátodat, mint magadat” (Máté 22:39). Miközben lehetőséget keresünk arra, hogy egyházi közösségként szeressünk, szolgáljunk, és rendszeresen megosszuk a tehetségeinket, azt tesszük, amit Isten vár tőlünk.

Találj egy olyan egyházat, melyet Jézus Krisztus vezet

A Bibliában Pál apostol azt tanította, hogy Jézus egyháza „az apostoloknak és prófétáknak alapkövé[re épült], lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus” (Efézusbeliek 2:20). Jézus az Ő egyházának a feje, és Ő apostolokat és prófétákat hív el, hogy segítsenek Neki az Ő népe vezetésében és tanításában. Ugyanez az apostolokból és prófétákból álló szervezet ma is jelen van Krisztus egyházában, azaz Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában.

1820-ban egy Joseph Smith nevű fiatal férfi letérdelt imádkozni, és megkérdezte Istentől, hogy az összes keresztény egyház közül melyikhez csatlakozzon. Ezzel az imával kezdetét vette az elveszett igazságok Isten általi visszaállítása, valamint az újbóli közvetlen kommunikáció egy prófétán keresztül. Isten és Jézus Krisztus arra utasították Josephet, hogy egyik létező egyházhoz se csatlakozzon. Ehelyett Joseph elhívást kapott, hogy próféta legyen és hogy megszervezze Krisztus visszaállított egyházát – Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházát.

Részesülj áldásokban hódolat és szolgálat által

Isten szeretne téged áldásokkal elhalmozni, beleértve a boldogság áldását. Azáltal is boldogságra lelhetsz, hogy egyszerűen időt töltesz a hittársakkal, és együtt szolgálsz és hódolsz velük.

Az istentiszteleten való rendszeres részvétel másik áldása az, hogy veszel az úrvacsorából (vagy oltáriszentségből).
Mielőtt Jézus meghalt, vette a kenyeret és a bort, megáldotta, és a tanítványainak adta. Azt mondta nekik, hogy az Ő testét és vérét jelképezik, valamint, hogy továbbra is gyakran vegyenek a kenyérből és a borból az Ő emlékezetére (lásd Lukács 22:19–20 és 3 Nefi 19:1–11).

Figyeld meg, hogy milyen érzéseid vannak az egyházban. Isten az Ő Szentlelke által a tudtodra adja majd, hogy jó helyen vagy-e. A Lélek majd segít abban, hogy eltelj a „szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, [és] hűség” érzéseivel (Galátziabeliek 5:22).

A legközelebbi egyházi épületünk

Jézus Krisztus egyháza az egész világért van. Ezt azt jelenti, hogy valószínűleg az otthonod közelében is megtalálod Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza egyik gyülekezetét.

Látogasd meg az egyik egyházi gyűlésünket! Minden látogatót szívesen fogadunk.
A hozzád legközelebb eső egyházi épület