A boldogmondások

Jézus, a Mester Tanítónk, egy alkalommal az Olajfák hegyén tanított, mely a hegyi beszéd néven híresült el. Itt nyilatkoztatta ki a szeretet magasabb törvényét és tanította a boldogmondásokat: olyan lelki jellemvonásokat, melyekre még ma is törekedhetünk.

Máté 5:3–12

3 Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.

4 Boldogok, a kik sírnak, mert ők megvígasztaltatnak.

5 Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.

6 Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.

7 Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.

8 Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.

9 Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.

10 Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa.

11 Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem.

12 Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, a kik előttetek voltak.

A hegyi beszéd boldogmondásai

A boldogmondások segítenek nekünk megérteni, hogy Isten milyen áldásokat tartogat számunkra, és hogy mit jelent Jézus követőjének lenni.

A boldogmondások megértése

„Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa”

A lelki szegénység alázatosságot és taníthatóságot jelent. Jézus azt szeretné, ha mindig alázatosan elismernénk, hogy szükségünk van Őrá.

Máté 5:3

„Boldogok a szelídek: mert ők örökségűl bírják a földet”

Szelídnek lenni azt jelenti, hogy gyengédek, kedvesek, türelmesek, és toleránsak vagyunk, nem pedig kevélyek, önteltek vagy gőgösek. A Szabadító azáltal mutatta meg a szelídségét, hogy hajlandó volt alávetni magát Isten akaratának. Még a legnagyobb kínszevedés pillanatában is ezt mondta Istennek: „mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen” (Lukács 22:42).

Máté 5:5

„Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek”

Jézus Krisztus tökéletes példája volt a megbocsátásnak és irgalmasságnak. Még a kereszten való szenvedése közepette is azt mondta: „Atyám! Bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit cselekesznek” (Lukács 23:34). Mivel mindannyiunknak szüksége van irgalomra, nekünk is irgalmasnak kell lennünk.

Máté 5:7

„Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak”

Jézus egyik neve az, hogy a „Békesség Fejedelme”. Jézus arra buzdít minket, hogy azáltal kövessük az Ő példáját, hogy mindenkit szeretünk, hogy békességben élhessünk együtt.

Máté 5:9

„Boldogok, a kik sírnak, mert ők megvígasztaltatnak”

Olyan nehézségekkel és problémákkal fogunk szembenézni, melyek próbára tesznek minket. Miközben a veszteségeink és megpróbáltatásaink miatt sírunk, azt az ígéretet kapjuk, hogy áldásokban részesülünk, ha kitartunk. Isten elküldi az Ő Szentlelkét, hogy a szükség idején megvigasztaljon bennünket.

Máté 5:4

„Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek”

Közelebb kerülhetünk Istenhez, amikor próbáljuk az Ő tanításait követni, és többet megtudni Róla. Minél inkább igyekezünk tudást szerezni, Ő annál jobban megáld minket.

Máté 5:6

„Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják”

Isten akkor fogja magát felfedni előttünk, ha tisztaszívűek vagyunk. Ha őszintén igyekezünk Istenhez hasonlóvá válni, akkor a szándékaink és cselekedeteink tiszteletre méltóak, a szívünk pedig tiszta lesz.

Máté 5:8

„Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért”

Kritikával szembesülhetünk az életmódunk, a hitelveink és a cselekedeteink miatt. Büszkén állj ki Isten tantételei mellett, és Ő meg fog áldani téged.

Máté 5:10