Nem félek

Amikor kemény küzdelmekkel nézünk szembe, vagy amikor az életünk nagyon megterhelő, nem kell a félelem miatt megfutamodnunk, mert „[a]z Úr én pásztorom” és „nem félek a gonosztól” (Zsoltárok 23:1, 4).

Zsoltárok 23:1–6

1 Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.

2 Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.

3 Lelkemet megvidámítja, a igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.

4 Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem.

5 Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.

6 Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.

Tudd meg, hogy Jézus miként tud megerősíteni téged
Ingyenes Biblia-tanulmányozás