János 3:16 – Mert úgy szerette Isten e világot

Isten, a mi Mennyei Atyánk, mérhetetlenül szeret minket. Az Ő legnagyobb ajándéka az emberiségnek – Fia, Jézus Krisztus – tükrözi ezt a szeretetet. A János 3:16 a Bibliában leírja Isten szeretetét, és az Ő boldogságtervét az Ő gyermekei számára.

János 3:16

16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Isten mindannyiunkat szeret

Isten mindenkit örökkévaló szeretettel szeret. Ő a lelkünk Atyja. Az Ő gyermekei vagyunk. Ő mindannyiunkat személyesen szereti, és azt akarja, hogy megismerjük és szeressük Őt.

Ő elküldte Fiát, Jézus Krisztust

Isten tudta, hogy ez az élet telve lesz kihívásokkal és bizonytalansággal. Tudta, hogy lesznek hiányosságaink és hogy hibákat fogunk elkövetni. Ezért küldte a földre az Ő Fiát, Jézus Krisztust. Jézus tökéletes, bűntelen életet élt. Tanította az evangéliumát, és megmutatta nekünk a helyes életet. Önszántából feláldozta az életét a bűneinkért. Ő a mi szerető Szabadítónk és Megváltónk.

Higgyünk Őbenne és kövessük Őt

Amikor Jézus a földön élt, tanította az Ő evangéliumát. Azt tanította, hogy ha hiszünk Őbenne, megbánjuk a bűneinket, és megkeresztelkedünk víz és Lélek által, akkor nem fogunk elveszni. Bűnbocsánatot nyerünk. Ezt Jézus áldozata teszi lehetővé.

Erősítsd meg a kapcsolatodat Istennel
Ingyenes Biblia-tanulmányozás

Újra Istennel lehetünk

Ez az élet nem ér véget a halál után, mindannyian feltámadunk majd. Ha szeretjük Istent, hiszünk Őbenne, és követjük Jézus Krisztus evangéliumát, Isten megígéri, hogy a halálunk után majd visszatérhetünk Őhozzá, hogy vele éljünk. Mivel Isten szeret minket, azt akarja, hogy most és az örökkévalóságban is boldogok legyünk.