Józsué 1:9 – Légy bátor és erős

Az élet néha tele van kihívásokkal, bánattal, és nehéz döntésekkel. Azonban az Úr azt tanácsolja nekünk, hogy még a nehézségek közepette is legyünk bátrak és erősek. A Józsué 1:9 megértése a Bibliában segíthet nekünk hittel és magabiztosan szembenézni a nehéz dolgokkal.

Józsué kihívásai

Izráel gyermekei 40 évig vándoroltak a vadonban, és Józsué feladata volt a megígért földre vezetni őket. Meg kellett szereznie a földet az akkori lakosaitól, csatákat vezetni és harcolni bennük, és lelki vezetést nyújtani egy hatalmas népnek. Amikor érezte az előtte álló feladat terhének nehéz súlyát, az Úr az alábbi szavakkal bátorította őt:

Ezek a megnyugtató szavak mindnyájunkra vonatkozhatnak, amikor igyekszünk jó életet élni, és felülkerekedni a saját egyedi nehézségeinken.

Mit jelent erősnek lenni?

Erősnek és bátornak lenni részben azt jelenti, hogy az erőnk igazi forrásaként az Úrban bízunk. Józsué nem ismert minden választ az előtte álló kihívásokra, azonban azt a tanácsot kapta, hogy haladjon tovább, hittel cselekedve. Józsuéhoz hasonlóan mi is ritkán tudjuk a választ a személyes kihívásainkra. Mindazonáltal Isten megígéri, hogy amikor Őhozzá fordulunk iránymutatásért, sikerrel járunk. Isten mindenható és mindentudó. Nála vannak a válaszok és a szükséges erő ahhoz, hogy bármilyen előttünk álló kihívással szembenézzünk. Ő ott volt Józsuéval, és velünk is ott lesz.

Miként lehetünk bátrak és erősek?

A bátorság és az erő többnyire nem igényel nagyszabású cselekedeteket. Többnyire azokból az apró, mindennapi döntésekből tevődik össze, melyek megmutatják, hogy bízunk Istenben. Amikor imádságos lélekkel törekszünk az Ő útmutatásra, tanulmányozzuk az Ő szavait, és minden nap követjük az Ő példáját, akkor lesz bátorságunk ahhoz, hogy elengedjük a félelmet, és hittel nézzünk szembe a kihívásainkkal.