Jézus eredeti egyháza elbukott

Jézus apostolainak halála után Isten papsági felhatalmazása elveszett.

Jézus apostolokat és próféták választott egyháza vezetésére

Amikor Jézus a földön élt, elhívott tizenkét apostolt, és felhatalmazást adott nekik a prédikálásra, a keresztelésre, valamint az Ő népe vezetésére. Miután Jézus elhagyta a földet, az apostolok a Szentlelken keresztül kaptak Tőle további útmutatást. Azon dolgoztak, hogy megalapozzák az egyházat Rómában, Görögországban és egyéb ókori városokban. Azonban folyamatos gondot okozott számukra, hogy fenntartsák a rendet az új keresztény megtértek között.

Jézus egyházát elutasították, megváltoztatták, és végül elveszett

Ahogy az egyház növekedett, az apostolok a hívek között véleménykülönbségekkel, a hitetlenek részéről pedig kemény ellenállással szembesültek. Több apostol is vértanúságot szenvedett, az emberek pedig eltérően vélekedtek Jézus tanításainak jelentéséről. Elkezdtek különböző egyházakat létrehozni, Isten ilyen értelmű felhatalmazása nélkül. Ezek az egyházak eltértek Jézus Krisztus eredeti egyházától.

Következésképpen a kereszténység egy világméretű hitehagyást tapasztalt meg, azaz eltávolodást az alapvető vallási hitelvektől. Isten papsága, azaz az Ő nevében való cselekvésre vonatkozó felhatalmazás elveszett, a tiszta tantételek megrontattak, az evangélium igazságai pedig szétszórattak.

A reformátorok megpróbálták helyreállítani az egyházat

A XVI. században az olyan reformátorok, mint Luther Márton és Kálvin János felismerték a kereszténység bukott állapotát. Az volt a céljuk, hogy a keresztény egyházat visszaállítsák a korábbi állapotába, hogy az jobban összhangba kerüljön a bibliai tanításokkal.

Azonban Jézus Krisztus eredeti egyházát nem volt elég egyszerűen „megreformálni”. Bizonyos tantételek és igazságok, illetve az Isten nevében történő cselekvésre vonatkozó papsági felhatalmazás már régen elveszett. Jézus Krisztus egyházát teljes egészében vissza kellett hozni és helyezni, vagy más szavakkal visszaállítani.

Tudj meg többet Jézus Krisztus visszaállított egyházáról
Találkozz a misszionáriusokkal