Isten a prófétákon keresztül szól hozzánk

A bibliai időkben próféták vezették Isten népét, és ma is ők vezetnek minket.

Miért vannak prófétáink?

Isten azt akarja, hogy legyőzzük a kihívásainkat, jobb emberekké váljunk, és hogy ez után az élet után visszatérjünk Őhozzá és Vele éljünk. Azonban nem várja el tőlünk, hogy ezt egyedül tegyük meg. Az imán, a szentírásokon és a prófétákon keresztül vezet minket. A próféta olyasvalaki, akit Isten hívott el arra, hogy útmutatást adjon az egész világnak. Ábrahámon és Mózesen át, egészen napjaink élő prófétáiig, Isten egy adott mintát követve prófétákon keresztül vezeti az Ő gyermekeit.

Milyen hatással vannak a próféták a társadalomra?

Míg Isten parancsolatai változatlanok, a világ, melyben élünk, folyton változik. A különféle korszakok mind új helyzeteket és egyedi kihívásokat teremtettek. A próféták Istentől kapnak útmutatást, hogy segítsenek az embereknek túljutniuk a különféle kihívásokon és élethelyzeteken.

A Bibliában a próféták bűnbánatra szólították az embereket, és megjövendölték Jézus Krisztus születését, halálát és feltámadását. A próféták továbbra is bizonyságot tesznek Jézusról, valamint fontos témákban figyelmeztetnek és adnak tanácsot minden embernek.

A legutóbbi prófétai tanítások érintenek társadalmi kérdéseket, mint a házasság és a családi kapcsolatok; gyakorlatias témákat, mint a továbbtanulás és a pénzügyi felelősség; valamint olyan lelki témákat, melyek segítenek legyőznünk a személyes megpróbáltatásainkat, illetve nagyobb önbizalomra és hitre tennünk szert.

Mai próféták

A próféta szavainak valódi próbája az, amikor a saját életünkre vonatkoztatjuk azokat. Akik hallják a próféták üzeneteit, gyakran megjegyzik, hogy „olyan volt, mintha hozzám beszélt volna”. Isten ismeri a legmélyebb aggodalmainkat és szeretne segíteni. Gyermekei megsegítésének egyik módja az, hogy sugalmazást ad a prófétáknak.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza egyedülálló ma a világban, hiszen próféták nyújtanak rendszeres, isteni útmutatást egyenesen Istentől. Ezek az üzenetek bárki számára elérhetőek. A jelenlegi próféta, Russell M. Nelson elnök és a tizenkét apostol évente kétszer szól az egész világhoz az általános konferenciának nevezett gyűléssorozat alkalmával. A próféta és az apostolok szavait nemzetközi szinten közvetítik és online is megosztják, hogy bárki élvezhesse. A próféta és az apostolok tanúságot tesznek arról, hogy Jézus a Szabadító, és segítenek az Ő példáját követnünk.

Miközben többet tudsz meg a prófétákról, azt is megérted, hogy Isten ma is szól hozzánk, valamint, hogy a próféta tanácsának követése által pontosabban tudjuk Őt követni és nagyobb boldogságra is lelhetünk. Hívunk, hogy tudj meg többet Jézus egyházáról azáltal, hogy találkozol a misszionáriusokkal.

Tudj meg többet Jézus Krisztus visszaállított egyházáról
Találkozz a misszionáriusokkal