Jézus egyháza visszaállíttatott

1820-ban Isten és Jézus egy új prófétát hívott el, hogy visszaállítsa az igaz egyházat. A neve Joseph Smith volt.

Joseph egy egyszerű parasztfiú volt a New York állambeli Palmyrából. A környéken számos felekezet és prédikátor vetekedett egymással a megtértekért. Joseph zavarban volt, hogy melyik egyházhoz csatlakozzon, mivel mindegyik mást tanított. Aztán rábukkant egy szentírásversre a Bibliában, mely szerint a kérdésünket tegyük fel Istennek, és Ő válaszolni fog.

Kapj egy ingyenes példányt a Mormon könyvéből!
Igényelj egyet most

Joseph úgy döntött, hogy imádkozni fog. Kiment egy félreeső helyre az erdőben, és letérdelt, s alázattal megkérdezte Istentől imában, hogy melyik egyházhoz csatlakozzon. Isten és Jézus eljött hozzá egy látomásban. Később Joseph így írta le ezt a szent élményt:

„[E]gy fényoszlopot láttam pontosan a fejem felett, a napnál is ragyogóbbat, mely fokozatosan ereszkedett lefelé, mígnem megpihent rajtam. […] Amikor a fény megpihent rajtam, két Személyt láttam felettem a levegőben állni, akiknek ragyogása és dicsősége leírhatatlan volt. Egyikük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta a másikra mutatva: Ez az én Szeretett Fiam. Őt hallgasd!” (Joseph Smith története 1:16–17).

Az Atyaisten és az Ő Fia, Jézus Krisztus közölte Josephfel, hogy egyik létező egyházhoz se csatlakozzon. Elmondták neki, hogy idővel rajta keresztül fogja Jézus visszaállítani az eredeti egyházát. Joseph Smith az ősi bibliai prófétákhoz hasonlóan maga is próféta lett. Idővel megkapta a fontos, ám addigra elveszett papsági felhatalmazást, azzal együtt pedig a keresztelés végzésére, a betegek meggyógyítására, valamint az apostolok és más vezetők elhívására szolgáló hatalmat is. A visszaállított egyházat hivatalosan 1830. április 6-án szervezték meg.

A Mormon könyve szerepe Jézus egyházának visszaállításában

Amikor Jézus újra megalapította az Ő egyházát, előhozott egy ősi feljegyzést, melyet Joseph Smith fordított le. A feljegyzés neve Mormon könyve: Egy másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról. Alátámasztja és tisztázza a Bibliát, és biztosítja, hogy Jézus Krisztus tanításai tiszták és pontosak maradjanak. Te is megtudhatod, hogy a Mormon könyve a Bibliához hasonlóan Isten szava, ha elolvasod és imádkozol azért, hogy megtudd, igaz-e. Ha Isten azt válaszolja, hogy igaz, akkor tudni fogod, hogy Joseph Smith próféta volt, és hogy rátaláltál Jézus igaz egyházára.

Tudj meg többet Jézus Krisztus visszaállított egyházáról
Találkozz a misszionáriusokkal

Napjainkban Jézus Krisztus prófétákon keresztül vezeti az egyházát

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tényleg Jézus Krisztus visszaállított egyháza. Valóban Jézus áll az egyháza élén, és Isten felé vezet bennünket egy-egy újkori próféta által.

Gyere és hódolj velünk a Szabadítónak, Jézus Krisztusnak! Meg fog áldani téged a szentírásokban található tanításainak a tanulmányozása és az, ha meghallgatod, amit Ő napjainkban mondott a prófétáknak és az apostoloknak. Érezni fogod Isten szeretetét, amikor az Úr egyházában részt veszel mások szolgálatában.

Mindenkit szívesen látunk istentiszteleten
A hozzád legközelebb eső egyházi épület

Általános kérdések

Az embereknek sok kérdése szokott lenni a „mormonokról”, vagy tiszteletteljesebben fogalmazva: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjairól. Kattints ide, ha az összeset látni szeretnéd!

Egyre növekszik azoknak a száma, akik elutasítják a szervezett vallás elképzelését, helyette inkább a maguk módján akarnak „lelkiek lenni” és igyekeznek jóravaló életet élni. Csakhogy az embereknek egyaránt szükségük van a szervezett vallásra és az egyéni lelkiségre. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza biztosítja azt a szervezeti felépítést és papsági felhatalmazást, amely ahhoz szükséges, hogy Isten összes parancsolatát – többi között a keresztelkedésre és az úrvacsoravételre (más szóval a szentáldozásra) vonatkozót is – be lehessen tartani. Az az igazi, ha vasárnaponként eljársz istentiszteletre, és ezzel párhuzamosan hétközben is erőfeszítést teszel a lelkiségedért és mások szolgálatáért.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházát hivatalosan a New York állambeli Fayette-ben alapították 1830-ban. Az egyház első vezetője – elnöke – Joseph Smith volt. Látomásban látta Jézus Krisztust és az Atyaistent, és el lett híva prófétának, hogy visszaállítsa Jézus Krisztus egyházát. Megkapta Isten papságát, lefordította a Mormon könyvét, továbbá misszionáriusokat küldött ki, hogy szerte Észak-Amerikában és a világon prédikálják az evangéliumot.

Az üldöztetések elől menekülve, illetve hogy a tagjai számára olyan helyet találjon, ahol letelepedhetnek, az egyház központja előbb Ohióba, majd Missouriba, később pedig Illinois-ba költözött. A gyanakvás és a helyi politikai viszályok okozták, hogy Joseph Smith prófétát 1844-ben törvénytelenül fogházba vetették, majd egy gyülevész tömeg meggyilkolta.

Brigham Young lett az egyház következő elnöke. Ő vezette keresztül az amerikai pusztákon az ekhós szekerekkel vándorló szenteket a Sziklás-hegység utah-i részéig. Az azóta eltelt időben az egyház megdöbbentő növekedésen ment keresztül világszerte. Ma már világszerte több mint 16 millió egyháztag él mintegy 170 országban.

Az első lépés, hogy találkozol a misszionáriusokkal. Ők megtanítják neked Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza alapvetői hitelveit és gyakorlatát. Megválaszolják az egyházzal kapcsolatos esetleges kérdéseidet, és azt is elmondják, hogy mi az elvárás a tagok felé.

Lehetőleg kezdj el minél hamarabb istentiszteletre is járni. Örömet fogsz találni abban, hogy olyan emberek közösségéhez tartozol, akik törődnek egymással, és igyekeznek Jézus Krisztus példáját követni.

Amint készen állsz, hogy csatlakozz az egyházhoz, akkor meghozhatod a döntést, hogy megkeresztelkedsz és hivatalosan is tag leszel. Megkeresztelhetnek a misszionáriusok, de akár valaki más is, akit az egyház által ismertél meg.

A Bibliához hasonlóan a Mormon könyvének is sok szerzője van. Olyan naplók és történetek gyűjteménye, amelyek mintegy 1000 éven keresztül hagyományozódtak nemzedékről nemzedékre. Az első szerző Nefi próféta, aki a családjával együtt Kr. e. 600-ban hagyta el Jeruzsálemet, és az amerikai földrészre vándorolt. Nefi az öccsének adta tovább a feljegyzést, az pedig a fiának. Minden szerző valaki olyannak adta tovább a feljegyzéset, akiben megbízott. Mormonnak azt a prófétát hívták, aki az összes írást egyetlen kötetbe szerkesztette. Ezért hívják a könyvet Mormon könyvének.

A kapott útmutatások alapján 1823-ban Joseph Smith meglelte ezeket az ősi feljegyzéseket, és Isten hatalma által lefordította azokat.