Mik azok a templomok?

A templomok a hódolat szent helyei, ahol közelebb kerülünk Istenhez.

A templomok szó szerint az Úr házai. Olyan helyek, ahol az emberek szent ígéreteket tesznek Istennek, érzik az Ő lelkét, és elmenekülnek a mindennapi élet sürgés-forgásától.

Miért vannak az utolsó napi szenteknek templomaik?

Templomok már nagyon régóta léteznek. Mózesnek szent hajléka volt, Salamon egy gyönyörű templomot épített, Jézus pedig a templomban tanított Jeruzsálemben. Napjainkban a világon mindenhol építenek templomokat. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza hithű tagjai világszerte több mint 160 templomban találnak alkalmat arra, hogy békésen gondolkodjanak és többet tudjanak meg Isten boldogságtervéről. A templomokban a házaspárok házasságot köthetnek az örökkévalóságra, nem csak addig „míg a halál el nem választ”. Ezenfelül az egyház tagjai kereszteléseket és más szertartásokat végezhetnek azokért a szeretteikért, akik úgy haltak meg, hogy nem részesültek ezekben az áldásokban.

Szeretnél többet beszélgetni a templomokról? Nagyon szívesen találkoznánk veled.
Tervezz be egy látogatást

Washington D.C. Temple

Concepcion, Chile Temple

Salt Lake City, Utah Temple

Fort Lauderdale, Florida Temple

Bern, Switzerland Temple

Tijuana, Mexico Temple

Paris, France Temple

Laie, Hawaii Temple

Tucson, Arizona Temple

Accra, Ghana Temple

A templom áldásai

Mivel minden egyes templom az Úr háza, különösen közel érezhetjük magunkat Istenhez, amikor ellátogatunk oda. Ez az érzés reménnyel tölthet el minket a nehézségek idején, és utat mutathat, amikor irányításra van szükségünk az életünkben. Emellett a templom az a hely, ahol Isten legnagyobb áldásaiban részesülhetünk, beleértve azt a lehetőséget, hogy örökké a családunkkal élhetünk, még a halálunk után is. Továbbá az elhunyt szeretteink iránti megbecsülésünket és szolgálatunkat is kifejezhetjük azáltal, hogy biztosítjuk számukra ezeket az áldásokat, amikor a helyükben cselekszünk.

A templomok különböznek a gyülekezeti házaktól

Az egyház tagjai gyülekezeti házakban hódolnak világszerte, és mindig szívesen veszik a látogatók részvételét. Van az épületek közt helyi kápolna és városi épületben lévő bérlemény is. Mindenesetre ezek a gyülekezeti házak helyet biztosítanak arra, hogy az egyháztagok rendszeresen egybegyűljenek vasárnapi istentiszteletre és heti tevékenységekre.

Hozd el a családodat istentiszteletre!
A hozzád legközelebb eső egyházi épület

Általános kérdések

Az embereknek sok kérdése szokott lenni a „mormonokról”, vagy tiszteletteljesebben fogalmazva: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjairól. Kattints ide, ha az összeset látni szeretnéd!

Jézus azt tanította, hogy keresztelés elengedhetetlen a mennyek országába való eljutáshoz. De mi van azokkal az emberekkel, akik keresztelkedés vagy Jézus megismerése nélkül haltak meg? Ők hogyan szabadulhatnak meg?

Szerencsére Isten szeretetteljes, és módot biztosított arra, hogy mindenki elnyerhesse az Ő összes áldását – még a halál után is. A templomban kereszteléseket és további elengedhetetlen szertartásokat végzünk azokért, akik úgy haltak meg, hogy nem volt erre lehetőségük. Pál apostol beszélt a halottakért való keresztelésről a Bibliában (1 Korinthusbeliek 15:29), Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai pedig ma is ugyanezt a gyakorlatot követik a templomokban.

Íme, így működik: Az utolsó napi szentek kutatják a családtörténetüket, hogy megtalálják azok neveit, akik keresztelés nélkül haltak meg. Ezután megkeresztelkednek ezen őseik nevében a templomban. Ez a másokért végzett szolgálat a szeretet jegyében zajlik, s mivel az élet folytatódik a halál után is, a halottak tudnak ezekről a szertartásokról, és eldönthetik, hogy elfogadják-e őket vagy sem.

A családok központi szerepet játszanak Istennek a boldogságunkra készített tervében, a házasságok pedig arra vannak szánva, hogy tovább tartsanak annál, „míg a halál el nem választ”. A templomban örökre egyesítik a férjet és a feleséget. E házassági szertartást pecsételésnek nevezik, mert a házaspár erre az életre és az örökkévalóságra is összekapcsolódik. A menyasszony és a vőlegény megígéri, hogy tiszteletben tartja és maradéktalanul szeretni fogja a másikat, valamint elkötelezi magát Jézus tanításainak és példájának követése mellett. Cserébe azt az ígéretek kapják, hogy a házasságuk és a családjuk a következő életben is folytatódik.

Miután egy templom felépült vagy felújították, általános nyílt napokat tartanak. A nyílt napok során bárki beléphet és körbejárhatja a templomot. Miután a templomot felszentelték, a nagyközönség továbbra is élvezheti a gyönyörű kertet és a látogatóközpontot, azonban csak Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza azon hithű tagjai léphetnek be oda, akik szertartásokban szeretnének részt venni.

A szertartások során többet tudnak meg Isten boldogságtervéről, és szent ígéreteket tesznek Jézus Krisztus követésére. Nagyon fontos, hogy azok, akik ellátogatnak a templomba, készek legyenek szent esküket tenni.

Ne feledd, a templomok különböznek a helyi gyülekezeti házaktól. Világszerte több ezer helyi gyülekezeti ház áll az egyháztagok rendelkezésére, ahol vasárnapi istentiszteletet tarthatnak. Ezekben az épületekben lehet a különféle hétközbeni tevékenységekre és eseményekre is egybegyűlni. Minden látogatót szívesen fogadunk ezekben a gyülekezeti házakban, és meghívunk, hogy hódoljanak velünk.