4 dolog, amit mindenkinek érdemes tudnia a Mormon könyvéről

A Mormon könyve egy ősi feljegyzés, amely Jézusról tanít. A Mormon könyvében szereplő férfiak, nők és családok éppúgy küzdöttek az élet nehézségeivel, ahogy mi. Magunkra ismerhetünk a történeteikben, valamint ihletet meríthetünk ahhoz, hogy jobbá váljunk, és hogy Jézushoz hasonlóan segítsünk másoknak. Íme négy dolog, amit érdemes tudnod e szent könyvről:

1. A Mormon könyve, akárcsak a Biblia, Isten szava

Amiképpen Isten szólt a bibliabeli Mózeshez és Noéhoz, éppúgy utasította az ősi amerikai földrészen lévő prófétáit is, hogy jegyezzék le az Ő tanításait és törvényeit. Ezen írásokat idővel egyetlen könyvbe gyűjtötte össze egy próféta, akit Mormonnak hívtak. A Mormon könyve szavai alátámasztják Jézus életét, szolgálattételét, valamint azon cselekedeteit, melyek révén megszabadított bennünket a bűntől és legyőzte a halált. Olyannyira, hogy a Mormon könyve fénypontja, amikor Jézus meglátogatja az ősi amerikai földrészen élő embereket.

Pál apostol ezt tanította a Bibliában: „Két vagy három tanú vallomása alapján megáll minden dolog” (2 Korinthusbeliek 13:1). Amikor Isten egy fontos tantételt tanít, biztosít egy másik forrást is a megerősítésére. A Mormon könyve és a Biblia egymás tanúi. Napjainkban, amikor sokan elsodródnak Istentől és a vallástól, segíthet nekünk sínen maradni, ha egynél több tanúnk van Isten szavaira (lásd 2 Nefi 29:7–8).

Tudd meg te magad, hogy igaz-e a Mormon könyve
Kérj egy ingyenes példányt

2. Békességet és értelmet adhat az életednek

A Mormon könyve afféle kalauz ahhoz, hogy békével és boldogsággal teli életet tudjunk élni.

Egy újkori apostol, Marion G. Romney elnök, megígérte, hogy amikor olvassuk a Mormon könyvét, „akkor ennek a nagyszerű könyvnek a lelkisége eljön, hogy átjárja otthonainkat, valamint mindazokat, akik ott laknak. Gyarapodni fog az áhítatos lelkiség; növekedni fog az egymás iránti tisztelet és figyelmesség. A viszálykodás lelke eltávozik. A szülők nagyobb szeretettel és bölcsességgel adnak majd tanácsokat a gyermekeiknek. A gyerekek fogékonyabbak és engedékenyebbek lesznek szüleik tanácsaival szemben. Növekszik majd az igazlelkűség. Hit, remény és jószívűség – Krisztus tiszta szeretete – árasztja el az otthonainkat és az életünket; békét, örömöt és boldogságot hozva magával” (“The Book of Mormon,” Ensign, May 1980, 67).

3. Emberek milliói olvassák a Mormon könyvét

Világszerte milliók olvasták már a Mormon könyvét a saját nyelvükön. Megkérdezték imában, hogy vajon Isten szava-e. Azt a választ kapták, hogy igen! A Mormon könyve megígéri, hogy aki megkérdezi Istent, hogy igaz-e ez a könyv, annak Isten megmondja. Ez pedig felvet egy újabb kérdést: Ha te is ezt a választ kapnád Istentől, hajlandó lennél követni azt?

4. Házhoz tudunk vinni neked egy ingyenes példányt a Mormon könyvéből

Ha szeretnél egy Mormon könyvét, tiéd lehet egy példány úgy, hogy semmit nem kell fizetned érte. Az egyház helyi képviselői személyesen fogják elvinni neked, bárhol élj is. Még a kedvenc történeteiket is örömmel megosztják veled a könyvből.

Szívesen olvasnánk veled a Mormon könyvét
Találkozz a misszionáriusokkal

Általános kérdések

Az embereknek sok kérdése szokott lenni a „mormonokról”, vagy tiszteletteljesebben fogalmazva: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjairól. Kattints ide, ha az összeset látni szeretnéd!

Következzen egy rövid összefoglaló a Mormon könyvében található, egy évezredet felölelő monumentális történetről:

A Mormon könyve lényegében egy családról szóló történet. Lehi egy próféta Jeruzsálemben. Isten álomban figyelmezteti Lehit, hogy fogja a családját, és hagyják el Jeruzsálemet, mert azt hamarosan el fogják foglalni. Átkelnek az óceánon az amerikai földrészre. Lehi idősebb fiai, Lámán és Lemuel nem hisznek abban, hogy az apjuk isteni sugalmazásban részesült. Az öccsük, Nefi azonban telve van hittel. Isten kiválasztja Nefit arra, hogy legyen a család vezetője és tanítója.

Idővel a népük két csoportra szakad: a nefitákra és a lámánitákra. Ezek a csoportok gyakran háborúznak egymással, és a Jézusba vetett hitük állandóan próbára van téve. Ez a hit tölti meg a Mormon könyve lapjait erőteljes prédikációk, élettanulságok és lelki élmények képében.

A feltámadását követően Jézus megjelenik az amerikai földrészen élő embereknek. Tanítja őket a keresztelkedésről és a megbocsátásról. Meggyógyítja a betegeiket és megáldja a gyermekeiket. Megalapítja az egyházát. Jeruzsálem lakosaival ellentétben az amerikai földrészen élő emberek hallgatnak Jézusra. A látogatását követően évszázadokig békében élnek.

Idővel az emberek elveszítik a hitüket, és ismét háború tör ki, amely szinte a teljes népesség pusztulásával jár.

A Bibliához hasonlóan a Mormon könyvének is sok szerzője van. Olyan naplók és történetek gyűjteménye, amelyek mintegy 1000 éven keresztül hagyományozódtak nemzedékről nemzedékre. Az első szerző Nefi próféta, aki a családjával együtt Kr. e. 600-ban hagyta el Jeruzsálemet, és az amerikai földrészre vándorolt. Nefi az öccsének adta tovább a feljegyzést, az pedig a fiának. Minden szerző valaki olyannak adta tovább a feljegyzéset, akiben megbízott. Mormon volt az a próféta, aki az összes írást egyetlen műbe rendezte. Ezért hívják a könyvet Mormon könyvének.

A kapott útmutatások alapján 1823-ban Joseph Smith meglelte ezeket az ősi feljegyzéseket, és Isten hatalma által lefordította őket.

A Mormon könyve alátámasztja a Bibliát, és gyakran világosabbá is teszi Jézus Krisztus tanításait. Hasonló ez ahhoz, ahogy a Bibliában Márk és Lukács evangéliuma is elmeséli ugyanazokat a történeteket Jézusról, mégis többet tudhatunk meg belőlük azáltal, hogy két szemszögből olvasunk ezekről.

A Mormon könyve és a Biblia együttesen több évezrednyi sugalmazást, útmutatást és tanítást tartalmaz. Megmutatják, hogy Isten minden embert szeret és vezérel, a világ bármely részén éljenek is. A két könyv együttes tanulmányozása által jobban megértheted, hogy kicsoda Isten és mit szán neked.